Zdieľanie filmu programu Movie Maker v e-maile

Po dokončení filmu programu Movie Maker môžete tento film zdieľať rôznymi spôsobmi vrátane zdieľania vo forme súboru s nižším rozlíšením v e-mailovej správe.

Zdieľanie filmu v e-maile

  1. Otvorte Movie Maker.

  2. Otvorte film na zdieľanie v programe Movie Maker, na karte Domov v skupine Zdieľať kliknite na rozbaľovaciu šípku vedľa položky Uložiť film a potom kliknite na položku Pre e-mail.

  3. K filmu, ktorý ukladáte na zdieľanie v e-maile, priraďte jedinečný názov, a potom kliknite na položku Uložiť.

  4. Otvorte e-mailový program, zostavte novú správu a pred odoslaním k nej priložte film, ktorý ste práve uložili.

Poznámka

  • Niektorí poskytovatelia e-mailových služieb obmedzujú veľkosť súborov, ktoré možno odoslať v e-maile. Tento limit je u každého poskytovateľa e-mailových služieb iný.

Potrebujete ďalšiu pomoc?