Zmena typu súboru fotografie vo Fotogalérii

Vo Fotogalérii možno zobrazovať digitálne fotografie z fotoaparátov a skenerov, ale niektoré typy súborov fotografií sa v ňom zobraziť nedajú. Nie všetky typy súborov, ktoré je možné zobraziť vo Fotogalérii, je v tomto programe možné aj upravovať.

Ak chcete zobraziť alebo upraviť fotografiu, ktorú nie je možné zobraziť vo Fotogalérii, môžete zmeniť typ súboru fotografie na formát, ktorý je možné zobraziť alebo upravovať vo Fotogalérii. Odporúčame vám používať typ súborov JPEG.

  1. Otvorte Fotogalériu.

  2. Dvakrát kliknite na fotografiu, ktorú chcete upraviť.

  3. Na karte Úpravy prejdite do skupiny Spravovať, kliknite na položku Vytvoriť kópiu, vyberte typ súboru a potom kliknite na položku Uložiť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?