Vrátenie zmien fotografie vo Fotogalérii

Fotogaléria vám umožňuje vrátiť zmeny, ktoré ste vykonali na fotografiách, a obnoviť fotografie do pôvodnej podoby, v akej ste ich na začiatku importovali. Po úprave fotografie sa pôvodná fotografia v galérii nezobrazuje. Ak chcete zobraziť pôvodnú aj upravenú verziu fotografie, musíte si pred úpravou vytvoriť kópiu pôvodnej fotografie.

Ak máte problémy s vyhľadaním upravených fotografií, pozrite si tému Vyhľadanie fotografií nedávno upravených vo Fotogalérii.

Zobraziť všetko

Vrátenie zmien fotografie vo Fotogalérii

  1. Otvorte Fotogalériu.

  2. Vyberte fotografie, z ktorých chcete odstrániť zmeny, a na karte Úpravy kliknite na položku Vrátiť na originál.

Vytvorenie kópie fotografie vo Fotogalérii

  1. Otvorte Fotogalériu.

  2. Dvakrát kliknite na fotografiu, z ktorej chcete vytvoriť kópiu. Fotografia sa otvorí.

  3. Na karte Úpravy v skupine Spravovať kliknite na položku Vytvoriť kópiu.

  4. Pomenujte kópiu fotografie a kliknite na tlačidlo Uložiť. Vytvorená kópia sa zobrazí v galérii.

Potrebujete ďalšiu pomoc?