Zmena výberu osôb, ktoré môžu požiadať o moje priateľstvo, komentovať moje akcie alebo posielať mi správy

Ak chcete vybrať osoby, ktoré vás môžu kontaktovať, môžete na to použiť nastavenie ochrany osobných údajov.

Zmena výberu osôb, ktoré môžu požiadať o vaše priateľstvo, komentovať vaše akcie alebo vám posielať správy

  1. Prejdite na webovú stránku rozšíreného nastavenia ochrany osobných údajov.

    Možno bude potrebné prihlásiť sa pomocou konta spoločnosti Microsoft.

  2. V časti Kto ma môže kontaktovať v službe pomocou jazdca vyberte pre každé nastavenie, ktoré chcete zmeniť, jednu z úrovní: Priatelia, Moji priatelia a ich priatelia alebo Všetci (verejné).

  3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.