Čo je jednorazový kód?

Vďaka jednorazovým kódom nemusíte používať svoje heslá, keď sa prihlasujete vo verejnom počítači alebo inom nie úplne bezpečnom zariadení.

Ak máte záujem o toto dodatočné zabezpečenie, z prihlasovacej obrazovky si vyžiadajte kód. Kód vám odošleme v SMS správe. Potom sa prihlásite s ním a nie so svojím bežným heslom. Tento kód sa dá použiť len raz.

Ľutujeme, táto služba nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.

Získanie a používanie jednorazového kódu

  1. Prejdite na webovú lokalitu Microsoft, na ktorú sa chcete prihlásiť, napríklad Outlook.com, OneDrive, Xbox.com, Office Online, konto Microsoft a podobne.

  2. Po zobrazení výzvy na prihlásenie kliknite na položku Prihlásiť sa pomocou jednorazového kódu.

  3. Zadajte e-mailovú adresu a číslo mobilného telefónu. Ak toto číslo mobilného telefónu ešte v konte pridané nemáte, informácie o jeho pridaní nájdete tu: Bezpečnostné informácie a bezpečnostné kódy.

  4. Kliknite na položku Poslať kód pomocou textovej správy.

  5. Kód dostanete do niekoľkých minút. Ak čakanie trvá viac než 15 minút, kliknite na položku Nemáte kód? a požiadajte o ďalší.

  6. Do poľa Jednorazový kód zadajte kód a kliknite na položku Prihlásiť sa.

    Ak kód nefungujte, požiadajte o nový. Ak požiadate o viacero kódov, použite ten najnovší. Z dôvodu zabránenia zneužitiu služieb Microsoft môžete o kód požiadať len niekoľkokrát v priebehu dňa.