Základy používania programu Windows Live Writer

Tu nájdete postupy, ako si vytvoriť blog, ako vytvárať blogové príspevky a ako pridávať fotografie, videá a mapy, ktoré oživia vaše príbehy. Writer spolupracuje s mnohými obľúbenými poskytovateľmi blogových služieb, ako sú napríklad WordPress, Blogger a TypePad.

Vytvorenie a pridanie nového blogu do programu Writer

Ak ešte nemáte blog, kliknite na položku Pridať konto blogu a potom kliknite na položku Vytvoriť nový blog. Potom vykonajte niekoľko krokov na prechod na webovú lokalitu WordPress a vytvorenie blogu. Po vytvorení blogu kliknite na tlačidlo Set up in Writer (Nastaviť v programe Writer) na webovej lokalite. Writer sa tak automaticky nastaví aj bez vašej pomoci.

Pridanie už existujúceho blogu

Ak už máte konto blogu, kliknite na položku Pridať konto blogu a potom vykonajte kroky na nastavenie blogu v programe Writer.

Snímka obrazovky s dialógovým oknom na pridanie blogu v programe Windows Live Writer
Pridajte svoj blog iba pomocou niekoľkých krokov.

Pridanie názvu príspevku

Zadajte názov pre svoj príspevok na mieste označenom nápisom Zadajte názov príspevku.

Snímka obrazovky názvu v programe Windows Live Writer
Zadajte názov pre svoj príspevok

Začnite písať svoj príbeh

Napíšte svoj príbeh do okna príspevku. Ak chcete formátovať text, použite príkazy na páse s nástrojmi. Ak chcete vytvárať hlavičky, použite možnosti v skupine Štýly HTML. Ak chcete zmeniť štýl písma, použite možnosti v skupine Písmo.

Snímka obrazovky textu v okne príspevku v programe Windows Live Writer
Svoj príbeh môžete jednoducho napísať tak, že ho zadáte do okna príspevku.

Pridanie fotografií

Kliknite na položku Obrázok a potom kliknutím pridajte jeden obrázok z počítača alebo z webu, prípadne ukážku miniatúr fotografií z albumu v službe OneDrive. Po výbere obrázkov, ktoré chcete pridať, sa tieto obrázky zobrazia v príspevku.

Ukážka miniatúr fotografií z albumu v službe OneDrive
Ukážka miniatúr fotografií v blogovom príspevku.

Pridanie online videí

Otvorte webový prehľadávač a vyhľadajte prepojenie na video, ktoré chcete zobrazovať z obľúbenej videoslužby, ako sú napríklad YouTube, Dailymotion a Metacafe. Stačí len skopírovať a prilepiť prepojenie do príspevku a ukážka videa sa zobrazí automaticky.

Ukážka videa v blogovom príspevku v programe Windows Live Writer
Ukážka videa v blogovom príspevku

Pridanie mapy zo služby Bing

Ak poznáte umiestnenie, ktoré chcete pridať, kliknite na kartu Vložiť a potom kliknite na položku Mapa. Do poľa Hľadať umiestnenie zadajte adresu alebo umiestnenie a potom stlačte kláves Enter.

Dialógové okno mapy služby Bing v programe Windows Live Writer
Zadajte adresu alebo umiestnenie.

Ak chcete vybrať požadovaný druh mapy, kliknite na rozbaľovací zoznam, kliknite na položku Cesta, Letecký pohľad alebo Vtáčia perspektíva a potom kliknite na položku Vložiť.

Mapa služby Bing v zobrazení Vtáčia perspektíva v programe Windows Live Writer
Vyberte zobrazenie Cesta, Letecký pohľad alebo Vtáčia perspektíva pre mapu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?