Čo môžem urobiť, ak sa v mojom blogu nezobrazujú obrázky?

Ak vám poskytovateľ blogových služieb umožňuje ukladať obrázky priamo do blogu a tieto obrázky sa nezobrazujú v príspevku blogu, kontaktujte poskytovateľa blogových služieb.

Ak vám poskytovateľ blogových služieb neumožňuje ukladať obrázky priamo do blogu, môžete vytvoriť lokalitu FTP, na ktorej obrázky uložíte. Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ako nastaviť lokalitu FTP v programe Writer, pozrite si tému Ako nastaviť lokalitu FTP pre obrázky?

Ak vytvoríte lokalitu FTP a vaše obrázky sa nezobrazujú, môžu sa zobraziť tieto chybové hlásenia:

Overenie priradenia zlyhalo

Toto chybové hlásenie sa môže zobraziť, ak program Windows Live Writer nedokáže zistiť, kde na lokalite FTP je uložený príslušný obrázok. Tu je niekoľko tipov na vyriešenie tohto problému:

  • V dialógovom okne Konfigurácia lokality FTP programu Writer skontrolujte správnosť webovej adresy v poli Webová adresa priečinka na publikovanie.

  • Na webovej lokalite hostiteľskej služby skontrolujte, či sa obrázok nachádza v príslušnom priečinku na lokalite FTP.

  • Na webovej lokalite hostiteľskej služby skontrolujte povolenia pre priečinok a zistite tak, či je webová adresa prístupná prostredníctvom protokolu HTTP.

Nemožno sa pripojiť

Toto chybové hlásenie sa môže zobraziť, ak sa programu Writer nepodarí nájsť lokalitu FTP. Tu je niekoľko tipov na vyriešenie tohto problému:

  • V programe Writer skontrolujte, či ste správne nakonfigurovali názov servera.

  • Pomocou programu FTP sa pokúste pripojiť priamo k lokalite FTP a skontrolovať, či je k dispozícii.

Potrebujete ďalšiu pomoc?