Vkladanie špeciálnych znakov do dokumentu (kódy ASCII)

Špeciálne znaky sú také znaky, ktoré sa nenachádzajú na klávesnici. Patria medzi ne symboly, špeciálne matematické znaky a znaky z iných jazykov. Na vkladanie špeciálnych znakov do vašich dokumentov môžete použiť program Mapa znakov.

  1. Otvorte program Mapa znakov kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, na položku Príslušenstvo, na položku Systémové nástroje a na položku Mapa znakov.

  2. V zozname Písmo zadajte alebo vyberte písmo, ktoré chcete použiť.

  3. Kliknite na špeciálny znak, ktorý chcete vložiť do dokumentu.

  4. Kliknite na tlačidlo Vybrať a potom na tlačidlo Kopírovať.

  5. Otvorte dokument a kurzor umiestnite na miesto, kde chcete vložiť špeciálny znak.

  6. V ponuke Úpravy kliknite na položku Prilepiť.

Tipy

  • Ak poznáte hodnotu klávesnicového kódu špeciálneho znaku, ktorý chcete vložiť, môžete ho vložiť do dokumentu priamo pomocou klávesnice. V takom prípade otvorte dokument a umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť špeciálny znak. So zapnutým klávesom NUM LOCK stlačte a podržte kláves ALT a na numerickej klávesnici stlačte klávesy predstavujúce hodnotu klávesnicového kódu, ktorý chcete vložiť. Po skončení zadávania uvoľnite kláves ALT a systém Windows vygeneruje znak, ktorý ste zadali.

  • Ak chcete zistiť hodnotu klávesnicového kódu (kód ASCII) špeciálneho znaku, spustite program Mapa znakov a kliknite na znak, ktorý chcete vložiť. Ak pre uvedený znak existuje hodnota klávesnicového kódu, zobrazí sa v pravom dolnom rohu okna programu Mapa znakov.