Inštalácia aktualizácií systému Windows

Ak chcete, aby systém Windows inštaloval dôležité aktualizácie hneď, ako budú k dispozícii, aktivujte funkciu automatických aktualizácií. Dôležité aktualizácie poskytujú významné výhody, napríklad vyššiu úroveň zabezpečenia a spoľahlivosti počítača. V systéme Windows môžete tiež nastaviť, aby sa automaticky inštalovali odporúčané aktualizácie, ktoré nie sú kritické a rozširujú možnosti pri práci s počítačom. Voliteľné aktualizácie sa nedajú automaticky ani prevziať, ani inštalovať. Ďalšie informácie o typoch aktualizácií publikovaných spoločnosťou Microsoft nájdete v tomto článku databázy Knowledge Base na webovej lokalite pomoci a technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Ak funkcia automatických aktualizácií nie je zapnutá, treba aktualizácie pravidelne vyhľadávať. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie a vypnutie automatických aktualizácií a Zmena spôsobu inštalácie aktualizácií a upozorňovania na aktualizácie systémom Windows.

Zobraziť všetko

Vyhľadávanie aktualizácií pre systém Windows

  1. Otvorte položku Windows Update kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom na položku Windows Update.

  2. V ľavej table kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie a potom počkajte, kým systém Windows vyhľadá najnovšie aktualizácie pre váš počítač.

  3. Po vyhľadaní aktualizácií kliknite na položku Inštalovať aktualizácie. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Postup inštalácie ovládačov a iných voliteľných aktualizácií

Ak chcete inštalovať voliteľné aktualizácie, musíte si ich prezrieť a vybrať ich zo zoznamu, ktoré systém Windows vyhľadal pre váš počítač. Voliteľné aktualizácie sa nedajú inštalovať automaticky.

  1. Otvorte položku Windows Update kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom na položku Windows Update.

  2. V ľavej table kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie a potom počkajte, kým systém Windows vyhľadá najnovšie aktualizácie pre váš počítač.

  3. Ak systém nejaké aktualizácie našiel, kliknite na položku Zobraziť dostupné aktualizácie.

  4. Vyberte požadované voliteľné aktualizácie a potom kliknite na tlačidlo Inštalovať. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.