Doplnky programu Internet Explorer: najčastejšie otázky

Tieto informácie sa týkajú programov Windows Internet Explorer 7 a Windows Internet Explorer 8.

Doplnky webového prehľadávača pridávajú funkcie (napríklad ďalšie panely s nástrojmi, animované ukazovatele myši, interaktívne informácie alebo nástroje na blokovanie automaticky otváraných okien) do webového prehľadávača.

Zobraziť všetko

Kde sa doplnky dajú nájsť?

Väčšina doplnkov sa dá nájsť na Internete. Pred inštalovaním do počítača zvyčajne vyžadujú povolenie od používateľa. Niektoré doplnky sa však do počítača môžu nainštalovať aj bez používateľovho vedomia. Stáva sa to v takom prípade, ak je doplnok súčasťou iného nainštalovaného programu. Niektoré doplnky sa inštalujú spolu s operačným systémom Microsoft Windows.

Ako zobraziť nainštalované doplnky v programe Internet Explorer 8?

 1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na kartu Nástroje a potom na položku Spravovať doplnky.

 3. V časti Typy doplnkov kliknite na položku Panely s nástrojmi a rozšírenia.

 4. V časti Zobraziť môžete vyberať z nasledujúcich spôsobov zobrazovania doplnkov:

  • Kliknutím na položku Všetky doplnky zobrazíte kompletný zoznam doplnkov nainštalovaných v počítači.

  • Ak chcete zobraziť iba doplnky potrebné pre aktuálnu webovú stránku alebo pre často zobrazované webové stránky, kliknite na možnosť Aktuálne prevzaté doplnky.

  • Ak chcete zobraziť doplnky, ktoré boli predbežne schválené spoločnosťou Microsoft, výrobcom počítača alebo poskytovateľom služieb, kliknite na možnosť Spustenie bez povolenia.

  • Ak chcete zobraziť iba 32-bitové ovládacie prvky ActiveX, kliknite na možnosť Prevzaté ovládacie prvky.

 5. Po skončení kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Ako zobraziť nainštalované doplnky v programe Internet Explorer 7?

 1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Spravovať doplnky a potom kliknite na možnosť Zapnúť alebo vypnúť doplnky.

 3. V zozname Zobraziť kliknite na jednu z nasledujúcich možností:

 • Ak chcete zobraziť úplný zoznam doplnkov v počítači, kliknite na možnosť Doplnky použité programom Internet Explorer.

 • Ak chcete zobraziť iba doplnky potrebné pre aktuálnu webovú stránku alebo pre často zobrazované webové stránky, kliknite na možnosť Aktuálne prevzaté doplnky v programe Internet Explorer.

 • Ak chcete zobraziť doplnky, ktoré boli predbežne schválené spoločnosťou Microsoft, výrobcom počítača alebo poskytovateľom služieb, kliknite na možnosť Doplnky, ktoré pracujú bez vyžiadania povolenia.

 • Ak chcete zobraziť iba 32-bitové ovládacie prvky ActiveX, kliknite na možnosť Prevzaté ovládacie prvky ActiveX (32-bit.).

Ako spravovať doplnky, ak je položka ponuky v programe Internet Explorer 7 zobrazená matne (je nedostupná)?

Keď je program Internet Explorer 7 spustený v režime bez doplnkov, možnosť Spravovať doplnky v ponuke Nástroje je vypnutá. Doplnky môžete spravovať aj napriek tomu, ale musíte na to použiť súčasť Možnosti siete Internet v okne Ovládací panel. Postupujte nasledovne:

 1. Otvorte dialógové okno Možnosti siete Internet kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Sieť a Internet a potom na položku Možnosti siete Internet.

 2. Kliknite na kartu Programy a potom kliknite na položku Spravovať doplnky.

  Poznámka

  • Zmeny, ktoré vykonáte, sa prejavia až po normálnom reštarte programu Internet Explorer (ak nepoužívate režim bez doplnkov).

Prečo sa pri spustení programu Internet Explorer zobrazí hlásenie, že je program spustený bez doplnkov?

Toto hlásenie sa zobrazí, keď je program Internet Explorer otvorený s vypnutými doplnkami. Ak chcete program Internet Explorer spustiť normálne (so zapnutými doplnkami), zabezpečte, aby ste v ponuke Štart nevybrali položku Internet Explorer (žiadne doplnky), ale položku Internet Explorer.

V zozname je niekoľko doplnkov, ktoré som neinštaloval. Ako sa dostali do počítača?

Niektoré doplnky sú vopred schválené a nainštalujú sa do počítača pri inštalácii programu. Všetky vopred schválené doplnky sú skontrolované a digitálne podpísané. Vopred schválené doplnky môžu pochádzať od spoločnosti Microsoft, výrobcu počítača, poskytovateľa internetových služieb (ak používate verziu programu Internet Explorer s logom súkromnej spoločnosti) alebo od správcu siete. Ak chcete zobraziť vopred schválené doplnky nainštalované v počítači, urobte nasledovné:

Zobrazenie všetkých vopred schválených doplnkov v programe Internet Explorer 8

 1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na kartu Nástroje a potom na položku Spravovať doplnky.

 3. V časti Zobraziť kliknite na položku Spustenie bez povolenia.

 4. Zobrazí sa zoznam všetkých vopred schválených doplnkov. Po prezretí zoznamu kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Zobrazenie všetkých vopred schválených doplnkov v programe Internet Explorer 7

 1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Spravovať doplnky a potom kliknite na možnosť Zapnúť alebo vypnúť doplnky.

 3. V zozname Zobraziť kliknite na možnosť Doplnky, ktoré pracujú bez vyžiadania povolenia.

 4. Zobrazí sa zoznam všetkých vopred schválených doplnkov. Po skončení prehľadu zoznamu kliknite na tlačidlo OK.

Poznámky

 • Niektoré doplnky sú digitálne podpísané, čo znamená, že majú v súbore špeciálne šifrovanú značku identifikujúcu vydavateľa. Ak sa v stĺpci Vydavateľ zobrazí (Neoverené), doplnok nie je digitálne podpísaný.

 • Niektoré doplnky môžu byť vypnuté správcom siete. V takom prípade sa daný doplnok nebude zobrazovať v zozname doplnkov, alebo ho nebude možné zapnúť. Ak chcete daný doplnok používať, požiadajte správcu o jeho zapnutie.

Čo robiť v prípade podozrenia na problematický doplnok?

Používanie doplnkov je väčšinou bezproblémové, niektoré doplnky však môžu neočakávane zatvoriť program Internet Explorer. Stáva sa to v takom prípade, ak príslušný doplnok obsahuje chybné funkcie alebo bol vytvorený pre staršiu verziu programu Internet Explorer, alebo je chybne naprogramovaný.

Ak chcete tento problém odstrániť, postupujte nasledovne:

 • Vypnite daný doplnok. Ak doplnok opakovane spôsobuje problémy, vypnite ho pomocou správcu doplnkov.

 • Ohláste daný doplnok. Po výzve môžete oznámiť problém spoločnosti Microsoft. Toto oznámenie je anonymné a vyžaduje iba váš súhlas. Nahlásené informácie sa použijú na zlepšenie kvality našich produktov a ako podnet pre iné spoločnosti na aktualizáciu a zlepšeniu kvality ich produktov.

Môžem odstrániť doplnky alebo prvky ActiveX?

Odstrániť môžete iba prevzaté a nainštalované prvky ActiveX. Nemôžete odstrániť vopred nainštalované prvky ActiveX ani žiadne doplnky, môžete ich však vypnúť. Ak chcete odstrániť prvok Active X, ktorý ste nainštalovali, použite Správcu doplnkov. Ak sa doplnok nedá odstrániť pomocou Správcu doplnkov, pravdepodobne ho bude možné odinštalovať v okne Ovládací panel.

Odstránenie ovládacieho prvku ActiveX, ktorý ste nainštalovali v programe Internet Explorer 8

 1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na kartu Nástroje a potom na položku Spravovať doplnky.

 3. Ak chcete zobraziť všetky ovládacie prvky ActiveX, kliknite na položku Prevzaté ovládacie prvky v časti Zobraziť.

 4. Kliknite na ovládací prvok ActiveX, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Ďalšie informácie.

 5. V dialógovom okne Ďalšie informácie kliknite na tlačidlo Odstrániť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 6. Kroky 4 a 5 opakujte pre každý ovládací prvok, ktorý chcete odstrániť. Po skončení kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Odstránenie ovládacieho prvku ActiveX, ktorý ste nainštalovali v programe Internet Explorer 7

 1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Spravovať doplnky a potom kliknite na možnosť Zapnúť alebo vypnúť doplnky.

 3. V zozname Zobraziť kliknite na položku Prevzaté ovládacie prvky ActiveX, čím zobrazíte všetky ovládacie prvky ActiveX.

 4. Kliknite na prvok ActiveX, ktorý chcete vypnúť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

 5. Ak chcete vypnúť ďalší doplnok, zopakujte postup podľa bodu 4. Po skončení kliknite na tlačidlo OK.

Dajú sa doplnky prehľadávača vypnúť?

Skôr, ako sa rozhodnete vypnúť doplnok prehľadávača, uvedomte si, že niektoré webové lokality alebo aj samotný program Internet Explorer sa nemusia po vypnutí doplnku správne zobraziť. Doplnok odporúčame vypnúť iba vtedy, ak opakovane spôsobuje zatvorenie programu Internet Explorer.

Trvalé vypnutie doplnkov v programe Internet Explorer 8

 1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na kartu Nástroje a potom na položku Spravovať doplnky.

 3. V časti Zobraziť kliknite na položku Všetky doplnky.

 4. Kliknite na doplnok, ktorý chcete vypnúť, a potom na tlačidlo Vypnúť.

 5. Ak chcete vypnúť ďalší doplnok, zopakujte postup podľa bodu 4. Po skončení kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Trvalé vypnutie doplnkov v programe Internet Explorer 7

 1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Spravovať doplnky a potom kliknite na možnosť Zapnúť alebo vypnúť doplnky.

 3. V zozname Zobraziť kliknutím na možnosť Doplnky použité programom Internet Explorer zobrazte všetky doplnky.

 4. Kliknite na doplnok, ktorý chcete vypnúť, a potom na tlačidlo Vypnúť.

 5. Ak chcete vypnúť ďalší doplnok, zopakujte postup podľa bodu 4. Po skončení kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete spustiť program Internet Explorer s dočasne vypnutými doplnkami, postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Doplnky zostanú vypnuté iba do najbližšieho reštartu programu Internet Explorer. Ak chcete vypnúť doplnky natrvalo, postupujte podľa pokynov v predchádzajúcej časti.

Dočasné vypnutie doplnkov

 • Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart, potom kliknite na položku Všetky programy, na položku Príslušenstvo, na položku Systémové nástroje a nakoniec kliknite na položku Internet Explorer (žiadne doplnky).

Dajú sa doplnky prehľadávača opätovne zapnúť?

Vypnuté doplnky prehľadávača môžete opätovne zapnúť, ak lokalita, ktorú chcete navštíviť, doplnky vyžaduje, alebo ak vypnutie doplnkov spôsobuje problémy so zobrazovaním webových stránok alebo programu Internet Explorer.

Opätovné zapnutie doplnku v programe Internet Explorer 8

 1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na kartu Nástroje a potom na položku Spravovať doplnky.

 3. V časti Zobraziť kliknite na položku Všetky doplnky.

 4. Kliknite na doplnok, ktorý chcete zapnúť, a na tlačidlo Zapnúť.

 5. Ak chcete zapnúť ďalší doplnok, zopakujte postup podľa bodu 4. Po skončení kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Opätovné zapnutie doplnku v programe Internet Explorer 7

 1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Spravovať doplnky a potom kliknite na možnosť Zapnúť alebo vypnúť doplnky.

 3. V zozname Zobraziť kliknutím na možnosť Doplnky použité programom Internet Explorer zobrazte všetky doplnky.

 4. Kliknite na doplnok, ktorý chcete zapnúť a potom na tlačidlo Zapnúť.

 5. Ak chcete zapnúť ďalší doplnok, zopakujte postup podľa bodu 4. Po skončení kliknite na tlačidlo OK.