Riešenie problému s hlásením „Prístup odmietnutý“ pri otváraní súborov a priečinkov

Tu nájdete riešenia bežných problémov s prístupom do súborov alebo priečinkov.

Zobraziť všetko

Objaví sa správa, ktorá zamieta prístup, keď sa snažím otvoriť súbor, ktorý vytvoril niekto iný.

Môžete vyskúšať dve veci:

 • Skontrolujte povolenia súboru alebo priečinka, v ktorom je súbor uložený. Postup je nasledovný:

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor alebo priečinok a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  2. Kliknite na kartu Zabezpečenie.

  3. V časti Názvy skupín alebo mená používateľov kliknite na svoje meno a zobrazia sa povolenia, ktoré máte.

   Ak chcete súbor otvoriť, je potrebné mať povolenie na čítanie. Ďalšie informácie o povoleniach nájdete v časti Čo sú povolenia?

 • Skontrolujte, či je súbor šifrovaný. Postup je nasledovný:

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a potom kliknite na príkaz Vlastnosti.

  2. Kliknite na kartu Všeobecné a potom kliknite na tlačidlo Spresniť.

   Ak začiarknete políčko Zašifrovať obsah z dôvodu zabezpečenia údajov, potrebujete certifikát, ktorý bol použitý na šifrovanie súboru, aby ste ho mohli otvoriť.

   Mali by ste obdržať ten certfifikát od osoby, ktorá súbor vytvorila. Ďalšie informácie nájdete v téme Importovať alebo exportovať certifikáty a súkromné kľúče.

  Poznámka.

  • Systém šifrovania súborov (EFS) nie je úplne podporovaný v systéme Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic a Windows Vista Home Premium. V uvedených vydaniach systému Windows môžete v prípade, že máte šifrovací kľúč alebo certifikát, robiť nasledovné:

   • Otvoriť príkazový riadok a dešifrovať súbory zadaním Cipher.exe /d do príkazového riadka (pokročilí používatelia).

   • Upraviť šifrovaný súbor.

   • Šifrovaný súbor skopírovať na pevný disk počítača ako dešifrovaný súbor.

   • Importovať certifikáty a kľúče EFS.

   • Otvoriť príkazový riadok a zálohovať certifikáty a kľúče EFS zadaním Cipher.exe /d do príkazového riadka (pokročilí používatelia).

Objaví sa správa, ktorá zamieta prístup, keď sa snažím otvoriť súbor, ktorý som vytvorila, keď som používala iné používateľské konto.

Môžete vyskúšať dve veci:

 • Skontrolujte povolenia súboru alebo priečinka, v ktorom je súbor uložený. Postup je nasledovný:

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor alebo priečinok a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  2. Kliknite na kartu Zabezpečenie.

  3. V časti Názvy skupín alebo mená používateľov kliknite na svoje meno a zobrazia sa povolenia, ktoré máte.

   Ak chcete súbor otvoriť, je potrebné mať povolenie na čítanie. Ďalšie informácie o povoleniach nájdete v časti Čo sú povolenia?

 • Skontrolujte, či je súbor šifrovaný. Postup je nasledovný:

  1. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  2. Kliknite na kartu Všeobecné a potom kliknite na tlačidlo Spresniť.

   Ak začiarknete políčko Zašifrovať obsah z dôvodu zabezpečenia údajov, potrebujete certifikát, ktorý bol použitý na šifrovanie súboru, aby ste ho mohli otvoriť.

   Mali by ste dostať certifikát od osoby, ktorá súbor vytvorila. Ďalšie informácie nájdete v téme Import alebo export certifikátov a súkromných kľúčov.

  Poznámka

  • Systém šifrovania súborov (EFS) nie je úplne podporovaný v systéme Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic a Windows Vista Home Premium. V uvedených vydaniach systému Windows môžete v prípade, že máte šifrovací kľúč alebo certifikát, robiť nasledovné:

   • Otvoriť príkazový riadok a dešifrovať súbory zadaním Cipher.exe /d do príkazového riadka (pokročilí používatelia).

   • Upraviť šifrovaný súbor.

   • Šifrovaný súbor skopírovať na pevný disk počítača ako dešifrovaný súbor.

   • Importovať certifikáty a kľúče EFS.

   • Otvoriť príkazový riadok a zálohovať certifikáty a kľúče EFS zadaním Cipher.exe /d do príkazového riadka (pokročilí používatelia).

Nainštaloval som si novú verziu Windows a teraz nemôžem otvoriť priečinok.

Tento problém sa môže vyskytnúť, lebo sa zmenili niektoré informácie týkajúce sa používateľského konta, aj keď sa používateľské meno a heslo nezmenilo. Tento problém sa dá vyriešiť tak, že sa stanete majiteľom súboru.

Ako sa stať majiteľom priečinku

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na priečinok, ktorého majiteľom sa chcete stať, a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. Kliknite na kartu Zabezpečenie, kliknite na tlačidlo Spresniť a potom na tlačidlo Majiteľ.

 3. Kliknite na položku Editovať. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 4. Kliknite na meno osoby, ktorej chcete dať vlastníctvo.

 5. Ak chcete, aby sa táto osoba stala majiteľom súborov a podradených súborov v tomto priečinku, zvoľte si začiarkavacie políčko Nahradiť vlastníka podradených kontajnerov a objektov.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.