V tejto téme sú uvedené odpovede na niektoré bežné otázky o automatických aktualizáciách systému Windows.

Zobraziť všetko

Prečo je vhodné systém Windows automaticky aktualizovať?

Pretože v prípade automatických aktualizácií nemusíte aktualizácie vyhľadávať na Internete, ani sa nemusíte obávať, že nebudete mať v počítači nainštalované kritické opravy systému Windows. Systém Windows automaticky vyhľadá najnovšie dôležité aktualizácie pre váš počítač. Na základe zvoleného nastavenia služby Windows Update systém Windows buď aktualizácie automaticky nainštaluje, alebo vám len oznámi, že sú dostupné.

Čo treba urobiť, aby sa systém Windows začal automaticky aktualizoval?

Ak funkcia automatických aktualizácií ešte nie je ešte aktivovaná, zapnite ju. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie a vypnutie automatických aktualizácií.

Koľko stoja automatické aktualizácie systému Windows?

Služba Windows Update je bezplatná. Avšak v závislosti od spôsobu spoplatňovania internetového pripojenia sa môžu na čas potrebný na prevzatie aktualizácie vzťahovať poplatky za miestne a medzimestské hovory a internetové služby.

Ak dlho trvá prevzatie aktualizácie?

Doba prevzatia závisí od typu internetového pripojenia a od veľkosti a počtu potrebných aktualizácií. Aktualizácie sa ale automaticky preberajú na pozadí, keď ste pripojení na Internet. Preberanie aktualizácií nenarúša preberanie iných súborov. Ak prejdete do režimu offline, bude preberanie pokračovať na pozadí pri ďalšom pripojení na Internet.

Ako systém Windows zistí, ktoré aktualizácie sú pre počítač potrebné?

Windows Aktualizácia obsahuje softvérové nástroje, ktoré dokážu zistiť informácie o počítači, ako je značka a typ počítača a verzia systému Windows a ďalšieho softvéru spoločnosti Microsoft , ktorý je v počítači nainštalovaný. Spoločnosť Microsoft tieto informácie používa na to, aby sa nainštalovali iba potrebné aktualizácie. Podrobnejšie informácie nájdete na webovej lokalite Windows Update v zásadách používania osobných údajov v službe Windows Update.

Ak je funkcia automatických aktualizácií systému Windows aktivovaná, je i tak potrebné navštevovať webovú lokalitu Windows Update?

Nie. Systém Windows do počítača automaticky nainštaluje aktualizácie hneď, ako budú dostupné. Aj v tejto verzii systému Windows je webová lokalita nahradená službou Windows Update v ovládacom paneli. Ak chcete manuálne vyhľadávať dostupné aktualizácie, postupujte nasledovne:

  1. Otvorte položku Windows Update kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom na položku Windows Update.

  2. Kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie na ľavej table.

Tip

  • Informácie o získavaní aktualizácií systému Windows a ostatných programov spoločnosti Microsoft, ako sú napríklad programy Microsoft Office, nájdete na webovej lokalite Update spoločnosti Microsoft. Ak používate program Microsoft Update na získanie aktualizácií počítača, program Windows Update na ovládacom paneli automaticky otvorí a zobrazí stav aktualizácií.

Kedy sa aktualizácie preberajú?

Aktualizácie sa preberajú na pozadí po tom, ako sa pripojíte na Internet. Nenarúšajú preberanie iných súborov. Ak pripojenie na Internet prerušíte ešte pred dokončením preberania aktualizácie, proces preberania bude pri ďalšom pripojení pokračovať.

Kedy sa aktualizácie inštalujú?

Závisí to od zvolenej možnosti automatických aktualizácií. Ak ste vybrali odporúčanú možnosť, aktualizácie sa budú inštalovať o 3:00 alebo podľa zvoleného časového plánu. Ak počítač vypínate pred plánovaným časom, môžete aktualizácie nainštalovať ešte pred jeho vypnutím.

Ak je počítač v čase naplánovanej aktualizácie prepnutý do niektorého z režimov nízkej spotreby energie (spánok alebo dlhodobý spánok) a je pripojený na zdroj napájania, systém Windows ho zobudí na dostatočne dlhý čas, aby sa nové aktualizácie mohli nainštalovať. Ak je však počítač napájaný batériou, systém Windows aktualizácie nenainštaluje. Namiesto toho sa ich systém Windows pokúsi nainštalovať v ďalšom naplánovanom termíne. Postup naplánovania času, v ktorom bude systém Windows automaticky inštalovať aktualizácie:

  1. Otvorte položku Windows Update kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom na položku Windows Update.

  2. Na ľavej table kliknite na položku Zmeniť nastavenia a potom skontrolujte, či je vybratá možnosť Inštalovať aktualizácie automaticky (odporúča sa).

  3. Vyberte frekvenciu a čas v priebehu dňa, v ktorom sa nové aktualizácie majú inštalovať, a kliknite na tlačidlo OK. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Je možné zistiť, ktoré aktualizácie systém Windows automaticky nainštaloval?

Áno. Zobrazte históriu služby Windows Update v ovládacom paneli, alebo prejdite na položku Nainštalované aktualizácie:

  • Otvorte dialógové okno Nainštalované aktualizácie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na Ovládací panel, na položku Programy a v časti Programy a súčasti na položku Zobrazenie nainštalovaných aktualizácií.

Je možné zvoliť, ktoré aktualizácie systém Windows automaticky nainštaluje?

Áno. Môžete zvoliť, či sa budú inštalovať len dôležité aktualizácie alebo dôležité a odporúčané aktualizácie. Voliteľné aktualizácie ako nové alebo aktualizované ovládače sa nemôžu inštalovať automaticky. Môžete si však zvoliť ich inštaláciu pri kontrole dostupných aktualizácií, keď budete pomocou služby Windows Update v ovládacom paneli vyhľadávať aktualizácie.

Upozorní ma systém Windows na problém a na to, že nie sú nainštalované dôležité aktualizácie?

Áno. Služba Windows Update vás upozorní, ak nebude možné nainštalovať aktualizácie zabezpečenia alebo iné dôležité aktualizácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Riešenie problémov s inštaláciou aktualizácií.