Používanie funkcie Správca doplnkov programu Internet Explorer 8

Tieto informácie sa vzťahujú na program Windows Internet Explorer 8.

Pomocou položky Spravovať doplnky môžete zobrazovať a spravovať svoje panely s nástrojmi, rozšírenia, poskytovateľov vyhľadávania, urýchľovače a zoznamy položiek filtrovania v režime InPrivate.

Otváranie položky Spravovať doplnky

Ak chcete otvoriť položku Spravovať doplnky, postupujte nasledovne:

 1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo Nástroje a potom kliknite na položku Spravovať doplnky.

 3. Z tohto miesta môžete prezerať alebo spravovať akékoľvek z nasledujúcich typov doplnkov:

  • Panely s nástrojmi a rozšírenia. Zobraziť, povoliť alebo zakázať panely s nástrojmi, ovládače prvkov ActiveX, pomocné objekty prehľadávača a iné rozšírenia prehľadávača.

  • Poskytovatelia vyhľadávania. Zobrazovať, meniť predvolené nastavenie a pridávať či odoberať poskytovateľov vyhľadávania. Programom môžete zabrániť, aby menili predvoleného poskytovateľa vyhľadávania.

  • Urýchľovače. Zobrazovať, meniť predvolené nastavenie, pridávať či odstrániť urýchľovače.

  • Zoznam položiek filtrovania v režime InPrivate. Zobraziť stav a spravovať zoznam blokovaných webových lokalít.

Práca so stĺpcami v položke Spravovať doplnky

Položka Spravovať doplnky zobrazuje doplnkové informácie v stĺpcoch, ktoré sa dajú skryť alebo zobraziť. Niektoré typy doplnkov majú viac stĺpcov, ako sa zobrazuje v predvolených nastaveniach. Ak chcete zobraziť alebo skryť tieto dodatočné stĺpce, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo Nástroje a potom kliknite na položku Spravovať doplnky.

 3. V položke Typy doplnkov kliknite na požadovanú kategóriu.

 4. Pravým tlačidlom myši kliknite na ľubovoľný nadpis stĺpca a potom ukážte na položku Stĺpce, čím sa zobrazí zoznam dostupných stĺpcov.

 5. Kliknite na stĺpec, ktorý chcete pridať.

 6. Pre každý dodatočný stĺpec, ktorý chcete pridať, zopakujte kroky 4 a 5.

Nasledujúce tabuľky popisujú typ stĺpca, ktorý je k dispozícii pre konkrétny typ doplnkov nachádzajúcich sa v položke Spravovať doplnky:

Panely s nástrojmi a rozšírenia

Tento stĺpec Zobrazuje tieto informácie
Tento stĺpec

Názov

Zobrazuje tieto informácie

Popisný názov doplnku.

Tento stĺpec

Aplikácia

Zobrazuje tieto informácie

Názov programu, s ktorým doplnok funguje. Toto bude vždy program Internet Explorer.

Tento stĺpec

Vydavateľ

Zobrazuje tieto informácie

Názov spoločnosti alebo webovej lokality (ak je známa), ktorá doplnok publikovala alebo vytvorila.

Tento stĺpec

Stav

Zobrazuje tieto informácie

Určuje, či je doplnok zapnutý alebo vypnutý. Pamätajte, že zapnuté doplnky nie sú vždy spustené, alebo sa nenachádzajú v pamäti. Napríklad v prípade, keď doplnok nebol počas prehľadávania používaný.

Tento stĺpec

Typ

Zobrazuje tieto informácie

Nájde typ doplnku, ako je napríklad pomocný objekt prehľadávača (BHO) alebo ovládací prvok ActiveX.

Tento stĺpec

Naposledy otvorené

Zobrazuje tieto informácie

Dátum a čas, kedy bol doplnok použitý poslednýkrát. Pri doplnkoch, ako sú napríklad ovládacie prvky ActiveX, indikujú dátum a čas otvorenie aktuálnej relácie prehľadávania.

Tento stĺpec

Dátum súboru

Zobrazuje tieto informácie

Dátum a čas vytvorenia súboru, ktorý obsahuje doplnok.

Tento stĺpec

Použité

Zobrazuje tieto informácie

Počet prístupov k doplnku prostredníctvom programu Internet Explorer alebo webovej lokality.

Tento stĺpec

Blokované

Zobrazuje tieto informácie

Počet situácií, kedy nebolo doplnku povolené spustenie.

Tento stĺpec

ID triedy

Zobrazuje tieto informácie

Jedinečný identifikátor pre každý doplnok, ktorý používa program Internet Explorer a operačný systém Windows.

Tento stĺpec

Súbor

Zobrazuje tieto informácie

Názov súboru doplnku, ktorý má zvyčajne príponu .DLL.

Tento stĺpec

V priečinku

Zobrazuje tieto informácie

Názov priečinku, v ktorom je v počítači uložený súbor doplnku.

Tento stĺpec

Verzia

Zobrazuje tieto informácie

Číslo verzie vydavateľa. V prípade problémov s doplnkom alebo s ovládacím prvkom, ktorý môže už byť zastaraný, môže byť nápomocné porovnanie tohto čísla s číslom najnovšej verzie na webovej lokalite vydavateľa.

Tento stĺpec

Čas prevzatia

Zobrazuje tieto informácie

Priemerný čas v sekundách, ktorý je potrený pre doplnok na úplné prevzatie a ukončenie inicializácie, počítaný z posledných 10 aktivít preberania. Doplnky sa prevezmú pri otvorení nového okna alebo karty.

Poskytovatelia vyhľadávania

Tento stĺpec Zobrazuje tieto informácie
Tento stĺpec

Názov

Zobrazuje tieto informácie

Názov poskytovateľa vyhľadávania, ktorý sa bude zobrazovať v poli Hľadať v programe Internet Explorer.

Tento stĺpec

Stav

Zobrazuje tieto informácie

Predvolený poskytovateľ vyhľadávania.

Tento stĺpec

Poradie v zozname

Zobrazuje tieto informácie

Poradie, v ktorom sa zobrazujú poskytovatelia vyhľadávania po kliknutí do poľa Hľadať alebo na šípku nachádzajúcu sa vedľa poľa Hľadať.

Tento stĺpec

Návrhy na vyhľadávanie

Zobrazuje tieto informácie

Určuje, či poskytovateľ vyhľadávania ponúka návrhy na vyhľadávanie. Toto sú súvisiace pojmy na vyhľadávanie, ktoré ponúka poskytovateľ.

Tento stĺpec

Adresa vyhľadávania

Zobrazuje tieto informácie

Webová adresa, na ktorú sa budú hľadané výrazy odosielať.

Tento stĺpec

Adresa návrhov

Zobrazuje tieto informácie

Webová adresa, na ktorú vybraný poskytovateľ vyhľadávania odošle zadané pojmy s cieľom načítania návrhov na vyhľadávanie.

Urýchľovače

Tento stĺpec Zobrazuje tieto informácie
Tento stĺpec

Názov

Zobrazuje tieto informácie

Názov, ktorý sa zobrazí v ponuke urýchľovača a na stránke Nová karta.

Tento stĺpec

Adresa

Zobrazuje tieto informácie

Adresa, na ktorú urýchľovač prejde, keď ju vyberiete.

Tento stĺpec

Kategória

Zobrazuje tieto informácie

Typ služby, ktorú poskytuje urýchľovač skopírovanému textu, ako napríklad Blog, Definovať, Mapa alebo Preložiť.

Tento stĺpec

Stav

Zobrazuje tieto informácie

Zobrazí informáciu, či je urýchľovač predvoleným urýchľovačom pre túto kategóriu a či je vypnutý alebo zapnutý.

Zoznam položiek filtrovania v režime InPrivate

Tento stĺpec Zobrazuje tieto informácie
Tento stĺpec

Stav

Zobrazuje tieto informácie

Zobrazuje informáciu o zablokovaní alebo povolení webovej adresy.

Tento stĺpec

Adresa

Zobrazuje tieto informácie

Adresa obsahu, ktorý je zdieľaný v rámci viacerých webových lokalít.

Tento stĺpec

Súbor

Zobrazuje tieto informácie

Názov súboru zdieľaného obsahu.