Čo je konto správcu?

Konto správcu je používateľské konto, ktoré vám umožňuje vykonávať také zmeny, ktoré majú dopad aj na ostatných používateľov. Správcovia môžu meniť nastavenia zabezpečenia, inštalovať softvér a hardvér a získať prístup k všetkým súborom v počítači. Správcovia okrem toho môžu vykonávať zmeny ostatných používateľských kont.

Pri inštalovaní systému Windows sa vyžaduje aj vytvorenie používateľského konta. Toto konto je konto správcu, ktoré vám umožní nastaviť počítač a inštalovať programy, ktoré by ste chceli používať. Po dokončení nastavovania počítača vám odporúčame používať štandardné používateľské konto na každodenné používanie počítača. Je oveľa bezpečnejšie, ak namiesto konta správcu používate štandardné používateľské konto.