Chyba 80070422, 80244019 alebo 8DDD0018 služby Windows Update

Ak sa počas preberania aktualizácií vyskytne niektorá z uvedených chýb, najčastejšou príčinou býva vírus, ktorý spôsobil vypnutie služby Windows Update alebo inej služby v počítači, ktorú služba Windows Update využíva. Ak je počítač infikovaný vírusom, je tento vírus potrebné najprv nájsť a odstrániť, a potom služby spustiť znovu. Ak je pravdepodobné, že sa v počítači vírus nenachádza, odporúča sa napriek tomu vyhľadať vírusy v počítači a až potom zapnúť služby.

Reštart počítača v núdzovom režime a vyhľadávanie vírusov

Keď sa v počítači nachádza vírus, často spôsobuje nefunkčnosť programu na ochranu pred vírusmi alebo iných programov. Pri kontrole prítomnosti vírusov a ich odstránení postupujte nasledovne:

 1. Spustite počítač v núdzovom režime. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Spustenie počítača v núdzovom režime.

 2. Spustite vyhľadávanie vírusov.

 3. Po prehľadaní počítača a odstránení vírusov počítač znovu reštartujte.

Poznámky

 • Vyhľadávanie vírusov v počítači trvá určitý čas a môže sa zdať, že počítač zamrzol, alebo je neaktívny. Pred pokračovaním umožnite úplné dokončenie vyhľadávania vírusov.

 • Každý program na ochranu pred vírusmi prehľadáva počítač a odstraňuje vírusy inak. Konkrétne inštrukcie nájdete v pomocníkovi alebo v dokumentácii k programu.

 • Ak nemáte nainštalovaný žiaden antivírusový program, prejdite na webovú lokalitu Poskytovatelia softvéru zabezpečenia pre systém Windows Vista , kde sa nachádzajú ďalšie informácie o programoch na vyhľadávanie vírusov v režime online alebo o inštalácii iného programu na vyhľadávanie vírusov.

Opätovné spustenie služieb potrebných pre službu Windows Update

Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

 1. Otvorte dialógové okno Nástroje na správu kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Nástroje na správu.

 2. Dvakrát kliknite na položku Služby. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. V okne Služby kliknite dvakrát na položku Background Intelligent Transfer Service.

 4. Na karte Všeobecné kliknite na položky Typ spustenia, Manuálne a potom na položku Použiť.

 5. Kliknite na kartu Prihlásiť sa a skontrolujte, či je služba povolená v každom hardvérovom profile zoznamu.

 6. Kliknite na kartu Všeobecné, na položku Štart a potom na tlačidlo OK. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 7. V okne Služby dvakrát kliknite na položku Denník udalostí systému Windows.

 8. Na karte Všeobecné vedľa položky Typ spustenia skontrolujte, či je vybratá možnosť Automaticky.

 9. Vedľa položky Stav služby skontrolujte, či je služba spustená. Ak nie je, kliknite na položky Štart a OK. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 10. V okne Služby dvakrát kliknite na položku služby Windows Update.

 11. Na karte Všeobecné skontrolujte, či je vedľa položky Typ spustenia vybratá možnosť automatického spustenia.

 12. Vedľa položky Stav služby skontrolujte, či je služba v stave Spustená. Ak nie je, kliknite na položky Štart a OK. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 13. V okne Služby dvakrát kliknite na položku Licencie softvéru.

 14. Na karte Všeobecné skontrolujte, či je vedľa položky Typ spustenia vybratá možnosť automatického spustenia.

 15. Vedľa položky Stav služby skontrolujte, či je služba v stave Spustená. Ak nie je, kliknite na položky Štart a OK. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 16. Zatvorte okno Služby a pokúste sa aktualizácie systému Windows nainštalovať znovu.

Ak sa táto chyba zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte tohto automatického Poradcu pri riešení problémov na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo prejdite na lokalitu Microsoft Answers.

Poznámky

 • Skôr, než sa obrátite na spoločnosť Microsoft, spustite v infikovanom počítači aktualizovaný program na odstránenie vírusov a spyware.

 • Ďalšie informácie o tejto chybe sa nachádzajú online v článku databázy Knowledge Base.

Hľadané výrazy pre lokalitu Pomoc a technická podpora:

 • WindowsUpdate_80070422

 • 0x80070422

 • WindowsUpdate_80244019

 • 0x80244019

 • WindowsUpdate_8DDD0018

 • 0x8DDD0018