Chyby 80071A90, 80072efe alebo 80072f76 služby Windows Update

Ak sa počas kontroly aktualizácií zobrazí v službe Windows Update chyba 80071A90, 80072efe alebo 80072f76, môže byť spôsobená vysokým počtom žiadostí o aktualizáciu odoslaných na servery služby Windows Update. Zatvorte službu Windows Update, počkajte 10 až 15 minút a spustite službu Windows Update znova. Môžete sa rozhodnúť aj počkať, kým sa služba Windows Automatic Update spustí automaticky v ďalšom naplánovanom čase.

Táto chyba môže byť spôsobená aj problémami s internetovým pripojením. Ďalšie informácie nájdete v téme Riešenie problémov s internetovým pripojením.

Ak hlásenie o chybe dostávate aj po kontrole internetového pripojenia, môže to znamenať, že program, ktorý je spustený v počítači, zabraňuje službe Windows Update Services v prístupe na Internet. Programy, ktoré môžu prístupu na Internet zabraňovať, sú napríklad brány firewall, softvér na ochranu pred spyware, webové urýchľovače, programy na zabezpečenie Internetu, antivírusové programy alebo servery proxy.

Ak chcete daný problém riešiť, prečítajte si článok o chybách pri aktualizácií súvisiacich s pripojením na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

Ak ste vyskúšali možnosti uvedené vyššie a problém pretrváva, prejdite na webovú lokalitu centra technickej podpory služby Windows Update a požiadajte o technickú podporu prostredníctvom e-mailu.

Platí pre kódy chýb:

  • WindowsUpdate_80071A90

  • 0x80071A90

  • WindowsUpdate_80072efe

  • 0x80072efe

  • WindowsUpdate_80072f76

  • 0x80072f76