Ak sa pri vyhľadávaní aktualizácií pomocou služby Windows Update zobrazí chyba 800736CC, dôvodom je zvyčajne neplatný alebo poškodený obsah aktualizácie. Pravdepodobne to bolo spôsobené chybou pevného disku. Ak chcete vyriešiť tento problém, skontrolujte najskôr pevný disk a potom odstráňte dočasné súbory aktualizácií, ktoré systém Windows používa na identifikáciu aktualizácií vhodných pre počítač. Ak chcete odstrániť dočasné súbory, zastavte službu Windows Update, odstráňte dočasné súbory aktualizácií, reštartujte službu Windows Update a potom znova skúste vyhľadať aktualizácie pre systém Windows.

Zobraziť všetko

Kontrola chýb disku

Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

 1. Otvorte okno Počítač kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Počítač.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na pevný disk, na ktorom je nainštalovaný systém Windows, zvyčajne je to jednotka C, a potom kliknite na položku Vlastnosti. Na jednotke, na ktorej je nainštalovaný systém Windows, sa zobrazí ikona systému Windows.

 3. Na karte Nástroje v časti Kontrola chýb kliknite na tlačidlo Skontrolovať. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 4. Začiarknite políčka Automaticky opraviť chyby v systéme súborov aj Vyhľadať a pokúsiť sa obnoviť chybné sektory a kliknite na položku Spustiť.

 5. Tento proces môže v závislosti od veľkosti pevného disku trvať niekoľko minút. Ak sa zobrazí výzva na opätovné naplánovanie kontroly disku pri ďalšom reštartovaní počítača, zatvorte všetky programy a pokračujte až po reštartovaní počítača.

Poznámka

 • Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, počas zisťovania chýb nepoužívajte počítač na iné úlohy.

Zastavenie služby Windows Update

Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

 1. Otvorte dialógové okno Nástroje na správu kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Nástroje na správu.

 2. Dvakrát kliknite na položku Služby. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na službu Windows Update a potom na tlačidlo Zastaviť.

Odstránenie dočasných súborov aktualizácií

 1. Otvorte okno Počítač kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Počítač.

 2. Dvakrát kliknite na lokálny pevný disk, na ktorom je nainštalovaný systém Windows, zvyčajne je to jednotka C.

 3. Dvakrát kliknite na priečinok Windows a potom dvakrát kliknite na priečinok SoftwareDistribution.

 4. Dvojitým kliknutím otvorte priečinok DataStore a odstráňte všetky súbory a priečinky, ktoré sa v ňom nachádzajú. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 5. Kliknite na tlačidlo Späť. V priečinku SoftwareDistribution dvojitým kliknutím otvorte priečinok Prevziať a odstráňte v ňom všetky súbory. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Reštartovanie služby Windows Update

Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

 1. Otvorte dialógové okno Nástroje na správu kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Nástroje na správu.

 2. Dvakrát kliknite na položku Služby. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na službu Windows Update a potom na tlačidlo Spustiť.

Ak problém pretrváva aj po vykonaní vyššie uvedených krokov, pozrite si tento článok vedomostnej databázy Knowledge Base na webovej lokalite pomoci a technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo prejdite na webovú lokalitu Microsoft Community.

Odstránenie dočasných súborov aktualizácií pomôže problém vyriešiť, ale odstráni sa aj história služby Windows Update. Ak zobrazíte položku Nainštalované aktualizácie, budete mať stále možnosť zistiť, ktoré aktualizácie sú v počítači nainštalované.

Zobrazenie aktualizácií nainštalovaných v počítači

 • Otvorte dialógové okno Nainštalované aktualizácie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na Ovládací panel, na položku Programy a v časti Programy a súčasti na položku Zobrazenie nainštalovaných aktualizácií.

Hľadaný výraz pre lokalitu Pomoc a technická podpora: WindowsUpdate_800736CC