Ak sa zobrazí chyba 800f020b služby Windows Update počas pokusu o nainštalovanie aktualizácie, potom aktualizácia, ktorú sa pokúšate nainštalovať, súvisí so zariadením, ktoré nie je pripojené k počítaču. Skontrolujte, či sú všetky zariadenia pripojené a zapnuté a potom skúste znova nainštalovať aktualizácie.

Ak chcete zistiť, ktoré zariadenie spôsobuje problém, môžete skontrolovať dostupné aktualizácie pred pokusom o ich nainštalovanie. Názov zariadenia alebo jeho výrobca sa zobrazia v zozname dostupných aktualizácií. Ďalšie informácie získate postupovaním podľa krokov na inštaláciu ovládačov a ďalších voliteľných aktualizácií v časti Inštalácia aktualizácií systému Windows.

Ak sa táto chyba zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte tohto automatického Poradcu pri riešení problémov na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo prejdite na lokalitu Microsoft Answers.

Hľadaný výraz pre lokalitu Pomoc a technická podpora: WindowsUpdate_800f020b