Chyba 800f0826 služby Windows Update sa zobrazí pri zlyhaní inštalácie aktualizácie pre systém Windows a bráni inštalácii ďalších aktualizácií. Chyba 800f0826 neidentifikuje aktualizáciu, ktorá spôsobila problém. Aktualizácia, ktorá spôsobila problém, zobrazí inú chybu. Tento problém sa týka len aktualizácií pre systém Windows a nebráni vám v inštalovaní ani v automatickom prijímaní aktualizácií pre iné programy od spoločnosti Microsoft, ako je napríklad balík Microsoft Office System.

Ak chcete zabrániť chybe 800f0826, je potrebné identifikovať aktualizáciu, ktorá spôsobuje problém (táto aktualizácia zobrazí inú chybu), odstrániť problém a potom sa znovu pokúsiť o inštalovanie aktualizácií. Tu je postup:

 1. Otvorte položku Windows Update kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom na položku Windows Update.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Zobraziť históriu aktualizácií.

 3. Vyhľadajte aktualizácie pre systém Windows, ktoré sa nepodarilo nainštalovať. V prípade aktualizácií, ktoré sa nepodarilo nainštalovať, sa v stĺpci Stav zobrazí hlásenie Neúspešné. Poznamenajte si názov neúspešnej aktualizácie a dvakrát na ňu kliknite, aby sa zobrazili ďalšie informácie.

 4. V dialógovom okne Windows Update vedľa položky Podrobnosti o chybe skontrolujte kód chyby pre neúspešnú aktualizáciu. Ak popis obsahuje chybu 800f0826, kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom opakujte kroky 3 a 4, kým neidentifikujete aktualizáciu pre systém Windows, pri ktorej sa zobrazuje iný kód chyby ako 800f0826.

 5. V dialógovom okne Windows Update v časti Ďalšie informácie alebo v časti Pomoc a technická podpora kliknite na uvedené prepojenia a pokúste sa problém odstrániť a potom skúste znova nainštalovať aktualizácie pomocou služby Windows Update v ovládacom paneli.

 6. Ak predchádzajúce kroky nepomohli, postupujte nasledovne.

 7. Otvorte položku Windows Update kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom na položku Windows Update.

 8. Na pravej table kliknite na jedno z nasledujúcich prepojení:

  • K dispozícii sú dôležité aktualizácie

  • K dispozícii sú voliteľné aktualizácie

 9. V dialógovom okne Vyberte aktualizácie na inštalovanie vyhľadajte neúspešnú aktualizáciu, ktorú ste si poznamenali v kroku 3, a zrušte označenie začiarkavacieho políčka.

 10. Kliknite na položku OK a potom na položku Inštalovať aktualizácie.

Ak sa táto chyba zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte tohto automatického Poradcu pri riešení problémov na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo prejdite na lokalitu Microsoft Answers.

Platí pre kódy chyby:

 • WindowsUpdate_800f0826

 • 0x800f0826