Chyba 80200010 služby Windows Update

Ak sa pri vyhľadávaní aktualizácií zobrazí chyba 80200010 služby Windows Update, zvyčajne to znamená, že služba inteligentného prenosu na pozadí (BITS) nemôže získať prístup na Internet. Táto služba sa zvyčajne pripája k webovej lokalite systému Windows, kde preberá aktualizácie do vášho počítača.

Ak chcete daný problém opraviť, skontrolujte, či je váš počítač pripojený na Internet, a znova vyhľadajte aktualizácie. Pripojenie na Internet jednoducho zobrazíte tak, že ukážete na ikonu siete Obrázok ikony siete v oblasti oznámení a počkáte, kým sa nezobrazí stav pripojenia. Zobrazí sa názov siete alebo služby, ku ktorej ste pripojený, a druh vášho pripojenia. Ak ste v podnikovej alebo domácej sieti, malo by sa vám zobraziť hlásenie Prístup: Lokálna sieť a Internet.

Hľadaný výraz pre lokalitu Pomoc a technická podpora: WindowsUpdate_80200010