Ak sa počas kontroly aktualizácií zobrazí v službe Windows Update chyba 80244016, 8024402f alebo c80003fa, môže byť spôsobená vysokým počtom žiadostí o aktualizáciu odoslaných na servery služby Windows Update. Zatvorte službu Windows Update, počkajte 10 až 15 minút a spustite službu Windows Update znova. Taktiež môžete počkať, kým sa služba Windows Update spustí automaticky v ďalšom naplánovanom čase.

Táto chyba môže byť spôsobená aj problémami s internetovým pripojením. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Riešenie problémov s internetovým pripojením.

Ak sa chyba vyskytuje aj po kontrole internetového pripojenia, môže to znamenať, že program, ktorý je spustený v počítači, zabraňuje službe Windows Update v prístupe na Internet. Programy, ktoré sa môžu takto správať, sú napríklad brány firewall, softvér na ochranu pred spyware, webové urýchľovače, programy na zabezpečenie internetu alebo antivírusové programy a servery proxy.

Informácie o možnostiach, ako tento problém riešiť, sa nachádzajú v článku o chybách pri aktualizácii súvisiacich s pripojením na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

Ak sa táto chyba zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte tohto automatického Poradcu pri riešení problémov na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo prejdite na lokalitu Microsoft Answers.

Platí pre kódy chyby:

  • WindowsUpdate_80244016

  • 0x80244016

  • WindowsUpdate_8024402f

  • 0x8024402f

  • WindowsUpdate_c80003fa

  • 0xc80003fa