Chyba 8024401b služby Windows Update

Ak sa pri vyhľadávaní alebo inštalácii aktualizácií zobrazí chyba 8024401b služby Windows Update, vyskytol sa problém, ktorý zabránil serveru proxy požiadať o sieťové poverenia. Server proxy je server, ktorý počítač používa na pripojenie na Internet alebo na sieť a v tomto prípade aj na prevzatie aktualizácií. Ak chcete zadať svoje poverenia a nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, použite tento postup.

  1. Otvorte položku Windows Update kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom na položku Windows Update.

  2. Kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie na ľavej table.

  3. Ak sa zobrazí výzva, zadajte svoje sieťové poverenia. Ak sa v systéme Windows nezobrazí výzva na zadanie poverení a namiesto toho sa zobrazí chybový kód 8024401B, kliknite na položku Skúsiť znova.

  4. Po zobrazení výzvy zadajte poverenia, ktoré používate na prístup k sieti (napríklad svoje meno používateľa a heslo). Systém Windows bude automaticky pokračovať v procese aktualizácie a zobrazí upozornenie, ak bude potrebné nainštalovať aktualizácie.

Ak sa táto chyba zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte tohto automatického Poradcu pri riešení problémov na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo prejdite na lokalitu Microsoft Answers.

Hľadaný výraz pre lokalitu Pomoc a technická podpora: WindowsUpdate_8024401b