Ak sa pri vyhľadávaní aktualizácií zobrazí chyba 8024402C služby Windows Update, môže byť potrebné vykonať jeden z nasledujúcich krokov:

 • Túto chybu mohol spôsobiť program spustený na počítači, ktorý bráni prístupu služby Windows Update Services (SVCHOST) na internet. Programy, ktoré sa môžu takto správať, sú brány firewall, softvér na ochranu pred spyware, webové urýchľovače, programy na zabezpečenie internetu alebo antivírusové programy a servery proxy. Ak sú spustené niektoré z týchto programov, pravdepodobne ich bude potrebné vypnúť počas preberania a inštalácie aktualizácií. Spoločnosť Microsoft odporúča znovu ich zapnúť po dokončení aktualizácie počítača. Ďalšie informácie nájdete v téme Chyba 80072efd služby Windows Update.

 • Ak je počítač pripojený k sieti na pracovisku, obráťte sa na správcu siete. Pravdepodobne prijímate aktualizácie prostredníctvom služby WSUS (Windows Server Update Services), čo je služba, ktorá umožňuje správcom siete nasadzovať a spravovať aktualizácie vo všetkých počítačoch v sieti. Ďalšie informácie o službe WSUS sa nachádzajú na webovej lokalite služby Windows Server Update Services (WSUS).

 • Ak je počítač zvyčajne pripojený k sieti na pracovisku (napríklad, ak máte prenosný počítač a teraz ho používate doma či na inom mieste), pravdepodobne prijímate aktualizácie prostredníctvom služby WSUS a nemôžete prijímať aktualizácie prostredníctvom priameho pripojenia na Internet alebo k inej sieti, akou je napríklad domáca sieť. Ak chcete odstrániť tento problém, pripojte sa k sieti na pracovisku a znova sa pokúste vyhľadať aktualizácie alebo sa obráťte na správcu siete. Či sú aktualizácie počítača spravované serverom WSUS, zistíte takto:

  1. Otvorte položku Windows Update kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom na položku Windows Update.

  2. Ak počítač spravuje služba WSUS, zobrazí sa v spodnej časti stránky správa Získavate aktualizácie: Spravuje správca systému.

  Ak počítač spravuje služba WSUS, môžete sa pripojiť na server WSUS v práci alebo prostredníctvom virtuálnej súkromnej siete (VPN). Ak nie je možné sa takto pripojiť, môžete to skúsiť priamo na webovej lokalite Microsoft Updates takto:

  1. Otvorte položku Windows Update kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom na položku Windows Update.

  2. Kliknite na položku Hľadať aktualizácie online zo služby Microsoft Update Service.

 • Ak je počítač pripojený priamo k internetu alebo k domácej sieti (a nikdy sa nepripája k sieti na pracovisku), bude pravdepodobne potrebné nastaviť program Internet Explorer tak, aby automaticky rozpoznal nastavenie siete LAN, aby služba Windows Update mohla prejsť do režimu online a získať aktualizácie. Použite tento postup:

  1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

  2. Kliknite na tlačidlo Nástroje, na položku Možnosti siete Internet, potom kliknite na kartu Pripojenia a na položku Nastavenie siete LAN.

  3. V položke Automatická konfigurácia začiarknite políčko Automaticky zistiť nastavenie a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak sa táto chyba zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte tohto automatického Poradcu pri riešení problémov na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo prejdite na lokalitu Microsoft Answers.

Hľadaný výraz pre lokalitu Pomoc a technická podpora: WindowsUpdate_8024402C