Pridanie ďalšieho monitora

Pridanie ďalšieho monitora k počítaču vyžaduje nainštalovanú grafickú kartu podporujúcu súčasné použitie viacerých monitorov alebo niekoľko nainštalovaných grafických kariet. Najjednoduchším spôsobom, ako zistiť, či grafická karta podporuje súčasné použitie viacerých monitorov, je zrátanie počtu videoportov na pripojenie monitorov na zadnej strane počítača.

Obrázok portov VGA a DVI
Porty VGA a DVI

Ak grafická karta podporuje ďalší monitor, postupujte podľa návodu na pridanie monitora:

  1. Vypnite počítač a monitor.

  2. Nájdite videoporty počítača. (Pozrite obrázok.)

  3. Pripojte druhý monitor k nepoužitému videoportu.

  4. Zapojte druhý monitor do zdroja napájania a zapnite ho.

  5. Zapnite pôvodný monitor.

  6. Zapnite počítač.

    Systém Windows by mal monitor po spustení počítača rozpoznať. Ak sa zobrazí žiadosť o inštaláciu softvérového ovládača, postupujte podľa návodu dodaného s monitorom.

Poznámky

  • Môžete tiež navštíviť webovú lokalitu výrobcu grafickej karty, na ktorej zistíte, či grafická karta podporuje súčasné použitie viacerých monitorov. Ak nepoznáte typ a model grafickej karty, pozrite časť Ako zistiť typ grafickej karty nainštalovanej v počítači v téme Grafické karty: najčastejšie otázky.

  • Niektoré grafické karty môžu obsahovať špeciálny kábel, ktorý konektor rozdeľuje na dva konektory. Ak karta takýto rozdeľovač podporuje, mal by byť súčasťou dodávky počítača.