Pridanie názvu, mena autora a popisu filmu

Do filmu môžete pridať také vlastnosti, ako napríklad úvodné titulky, meno autora alebo komentáre, ktoré vám pomôžu usporiadať projekty v počítači. Tieto informácie, niekedy nazývané metaúdaje, sa tiež uložia spolu s filmom pri jeho publikovaní. Pretože sa tieto informácie môžu zobrazovať vo väčšine mediálnych prehrávačov pri otváraní filmu, nezadávajte v dialógovom okne Vlastnosti projektu žiadne osobné údaje, ktoré nechcete zverejniť. Každý, kto má váš film, môže zobraziť tie informácie, ktoré ste doň vložili. Ďalšie informácie o funkciách programu Windows Movie Maker, ktoré majú vplyv na spôsob používania osobných údajov, nájdete na lokalite Zásady pre používanie osobných údajov v programe Windows Movie Maker.

V programe Windows Movie Maker môžete zobraziť a nastaviť vlastnosti projektu. Vlastnosti projektu môžete zobraziť aj v programe Windows Prieskumník a použiť ich na usporiadanie alebo vyhľadávanie svojich projektov.

Zobraziť všetko

Pridanie vlastností v programe Windows Movie Maker

  1. V ponuke Súbor kliknite na položku Vlastnosti projektu.

  2. Vložte požadované informácie a kliknite na tlačidlo OK.

Zobrazenie vlastností projektu

  1. V ponuke Štart kliknite na položku Počítač.

  2. Vyhľadanie priečinka, ktorý obsahuje súbory projektu programu Windows Movie Maker.

  3. Kliknite na tlačidlo Zobraziť a posunutím jazdca vyberte položku Podrobnosti.