Keď pridáte používateľské konto do skupiny, môžete sa vyhnúť tomu, aby ste museli prideliť ten istý prístup a povolenie rôznym mnohým používateľom po jednom. Členovia skupiny môžu robiť tie isté druhy zmien v nastaveniach a majú ten istý prístup do priečinkov, k tlačiarňam a ostatným sieťovým službám.

Poznámka.

 • Tieto kroky nie je možné vykonať v systéme Windows Vista Starter, systéme Windows Vista Home Basic ani systéme Windows Vista Home Premium.

 1. Otvorte konzolu Microsoft Management Console kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, zadaním príkazu mmc do poľa Vyhľadať a stlačením klávesu ENTER. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. V ľavej table konzoly Microsoft Management Console, kliknite na Lokálni používatelia a skupiny.

  Ak nevidíte lokálnych používateľov a skupiny

  Ak nevidíte lokálnych používateľov a skupiny, je to pravdepodobne spôsobené tým, že do konzoly Microsoft Management Console nebol pridaný zásuvný modul. Pri inštalácii postupujte podľa týchto krokov:

  1. V konzole Microsoft Management Console kliknite na ponuku Súbor a potom kliknite na položku Pridať alebo odstrániť zásuvný modul.

  2. Kliknite na tlačidlo Lokální používatelia a skupiny a potom na tlačidlo Pridať.

  3. Kliknite na tlačidlo Lokálny počítač a potom na tlačidlo Dokončiť.

  4. Kliknite na tlačidlo OK.

 3. Dvakrát kliknite na priečinok Skupiny.

 4. Pravým tlačidlo myši kliknite na skupinu, ktorej chcete pridať používateľské konto, a potom kliknite na tlačidlo Pridať do skupiny.

 5. Kliknite na tlačidlo Pridať, a napíšte názov používateľského konta.

 6. Kliknite na tlačidlo Skontroluj názvy, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka.

 • Ak chcete lepšie ochrániť svoj počítač, pridajte používateľa do administrátorskej skupiny iba ak je to naozaj nevyhnutné. Používatelia v administrátorskej skupine majú úplnu kontrolu nad počítačom. Majú možnosť vidieť súbory všetkých používateľov, zmeniť ktorékoľvek heslá a inštalovať akýkoľvek softvér.