Pridávanie digitálnych mediálnych súborov do aplikácie Windows Media Center

Ak počítač neobsahuje televízny prijímač, prehrávanie a nahrávanie televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center vyžaduje voliteľný analógový alebo digitálny televízny prijímač.

V aplikácii Windows Media Center môžete zadať, ktoré priečinky v počítači alebo v lokálnej sieti obsahujú digitálne mediálne súbory. Potom budú súbory v týchto priečinkoch k dispozícii v knižniciach obrázkov, videí alebo hudby v aplikácii Windows Media Center. Ak digitálne mediálne súbory pridáte alebo odstránite, knižnice sa automaticky aktualizujú.

Informácie o pridávaní priečinkov, ktoré bude aplikácia Windows Media Center prehľadávať pri hľadaní nahratého televízneho vysielania, nájdete v téme Nahrávanie televízneho vysielania.

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy a potom kliknite na položku nastavenie.

 2. Kliknite na položku Nastavenie knižnice.

 3. Kliknite na položku Pridať priečinok na sledovanie a potom na tlačidlo Ďalej.

 4. V závislosti od toho, kde sú uložené digitálne mediálne súbory, kliknite na jednu z možností v časti Ktoré priečinky chcete pridať? a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Prejdite do priečinkov, ktoré chcete pridať, a začiarknite políčko, ktoré je vedľa každého z nich.

 6. Po začiarknutí všetkých zodpovedajúcich priečinkov kliknite na tlačidlo Ďalej a potom na tlačidlo Dokončiť.

  Po skončení pridávania súborov môže trvať ich zobrazenie v knižniciach niekoľko minút.

 7. (Voliteľné) Ak chcete pridať digitálne mediálne súbory, ktoré sú uložené na priradenej sieťovej jednotke, kliknite v položke Nastavenie knižnice na prepínač Pridať priečinky v tomto počítači, a nie na prepínač Pridať zdieľané priečinky z iného počítača.

 8. (Voliteľné) Ak chcete pridať digitálne mediálne súbory do iného počítača s nainštalovaným systémom Windows XP Service Pack 1 (SP1) alebo starším, počítač s aplikáciou Windows Media Center musí byť súčasťou rovnakej pracovnej skupiny ako tento počítač.

Poznámka

 • Aplikácia Windows Media Center umožňuje jednoduché kopírovanie a konvertovanie, napaľovanie, ukladanie a usporiadanie osobných hudobných súborov, videosúborov, obrázkov a nahratých televíznych programov. Rešpektujte práva duševného vlastníctva iných osôb a nekopírujte ani inak nepoužívajte materiály chránené autorskými právami bez autorizácie. Medzi materiály chránené autorskými právami patrí dokumentácia, grafické prvky, texty piesní, fotografie, obrázky ClipArt, animácie, filmy a videoklipy, rovnako ako zvuk a hudba (vrátane hudby kódovanej vo formáte MP3).

  Neoprávnené použitie materiálov chránených autorskými právami môže predstavovať porušenie právnych predpisov USA alebo medzinárodných právnych predpisov vzťahujúcich sa na autorské práva a môže viesť k postihom v zmysle občianskeho alebo trestného práva. Neoprávnené kopírovanie alebo zdieľanie materiálov je porušením podmienok používania systému Windows Vista. Ďalšie informácie o podmienkach používania nájdete tu.