Pridanie titulkov a autorských titulkov v programe Windows Movie Maker

S programom Windows Movie Maker môžete do svojho filmu pridávať titulky, svoje meno, dátum, autorské titulky alebo iný text. Môžete napríklad pridať úvodný text popisujúci osobu alebo dej, ktorý sa vo filme objaví.

Textové titulky môžete pridávať na rôzne miesta filmu: na začiatok alebo na koniec, pred klip alebo zaň, prípadne môžete využiť možnosť prekrývania klipu. Titulky sa zobrazujú určitý stanovený čas, buď samostatne alebo počas deja prekrývajú obraz. Potom sa titulky prestanú zobrazovať a videoklip alebo obrázok pokračuje.

Nasledujúci obrázok zobrazuje projekt, v ktorom sa titulok zobrazuje pred videoklipom:

Obrázok začiatočného titulku na časovej osi
Úvodný titulok na časovej osi

Nasledujúci obrázok zobrazuje projekt, v ktorom text titulku počas prehrávania videoklipu prekrýva videoklip:

Obrázok prekrývajúceho titulku na časovej osi
Prekrývajúci titulok na časovej osi

Nasledujúci obrázok zobrazuje projekt obsahujúci autorské titulky, ktoré sa zobrazia na konci projektu.

Obrázok záverečných titulkov na časovej osi
Autorské titulky na časovej osi
Zobraziť všetko

Postup pridávania úvodných alebo autorských titulkov

 1. Ak viete, na ktorom mieste sa majú úvodné alebo autorské titulky vo filme zobraziť, kliknite na to miesto na paneli deja alebo časovej osi.

 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Titulky a autori.

 3. Kliknite na prepojenie, ktoré korešponduje s miestom, v ktorom budú titulky alebo autorské titulky umiestnené.

 4. Do poľa Zadajte text názvu zadajte text, ktorý sa má zobrazovať ako úvodný alebo autorský titulok.

  Po vložení textu monitor zobrazí predvolenú animáciu a formát pre titulky, ktoré chcete pridať.

 5. Ak chcete zmeniť animáciu titulkov, kliknite na príkaz Zmeniť animáciu názvu a zo zoznamu vyberte animáciu titulkov.

 6. Ak chcete zmeniť písmo a farbu titulkov, kliknite na príkaz Zmeniť písmo a farbu textu a podľa potreby vyberte typ, farbu a veľkosť písma, formátovanie, farbu pozadia, priesvitnosť a umiestnenie titulkov.

 7. Kliknite na tlačidlo Pridať názov.

Úprava existujúceho titulku

 1. Na paneli deja alebo časovej osi kliknite na titulok, ktorý chcete upraviť.

 2. V ponuke Upraviť kliknite na príkaz Upraviť názov.

 3. Urobte potrebné zmeny a kliknite na tlačidlo Pridať názov.

Zmena dĺžky trvania titulku

 1. Ak chcete mať istotu, že ste zobrazení časovej osi, v ponuke Zobraziť kliknite na položku Časová os.

 2. Vyberte titulok, ktorého dĺžku trvania chcete zmeniť.

 3. Ak chcete dobu trvania titulku predĺžiť, potiahnite koncovú orezávaciu rukoväť smerom ku koncu časovej osi.

  Ak chcete dobu prehrávania skrátiť, potiahnite počiatočnú orezávaciu rukoväť smerom ku koncu časovej osi.

Odstránenie titulku

 1. Na paneli deja alebo časovej osi kliknite na titulok, ktorý chcete z filmu odstrániť.

 2. V ponuke Upraviť kliknite na príkaz Odstrániť.

Poznámka

 • Orezávacie rukoväte sa zobrazia ako čierne trojuholníky na začiatku a konci klipu. Keď umiestnite ukazovateľ nad orezávaciu rukoväť, zmení sa na obojstrannú červenú šípku.