Pridanie hudby do filmu

Hudba môže byť skvelým prostriedkom na vytvorenie nálady vo vašom filme a pridávanie hudby je v programe Windows Movie Maker jednoduché. Najskôr nájdite hudbu, ktorú chcete do filmu pridať a importujte ju do svojho projektu. Potom hudbu pridajte na časovú os do bodu zvukovej alebo hudobnej stopy a upravte ju tak, aby ste dosiahli požadovaný účinok.

  1. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Importovať médiá.

  2. Vyhľadajte súbor, ktorý chcete pridať, a potom na súbor kliknite. Do programu Windows Movie Maker môžete importovať zvukové súbory s nasledujúcimi príponami: .aif, .aifc, .aiff .asf, .au, .mp2, .mp3, .mpa, .snd, .wav a .wma

  3. Kliknite na príkaz Importovať.

  4. Potiahnutím presuňte súbor na časovú os do bodu Zvuk alebo hudba.

  5. Zobrazte sprievodné video na monitore s ukážkou a v prípade potreby synchronizujte obraz so zvukom potiahnutím zvukovej stopy doprava alebo doľava. Keď kliknete na zvukový súbor sa ukazovateľ zmení na symbol ruky, čím indikuje, že súbor je možné presunúť.

Tipy

  • Najpohodlnejší spôsob, ako nastaviť úroveň hlasitosti zvukového klipu na zvukovej alebo hudobnej stope, je kliknutie pravým tlačidlom myši na klip a kliknutie na položku Hlasitosť. Upravte hlasitosť pomocou jazdca.

  • V programe Windows Movie Maker môžete do zvukovej alebo hudobnej stopy pridať hudbu aj hovorený komentár. Obidva zvuky je možné v publikovanom filme prehrávať naraz. Potom môžte nastaviť úrovne zvuku a určiť, ktorá zvuková stopa sa bude vo filme prehrávať hlasnejšie ako ostatné.