Pridanie a odstránenie konta aplikácie Windows Mail

Použitím aplikácie Windows Mail je možné nastaviť množstvo rozličných kont. Môžete nastaviť jedno osobné e‑mailové konto alebo pridať pracovné e‑mailové konto a taktiež určité diskusné skupiny. Aplikácia Windows Mail zjednodušuje správu viacerých kont tak, že každé z nich uloží do vlastného priečinka.

Aplikácia Windows Mail podporuje tri typy kont: e-mail, správy diskusných skupín (diskusné skupiny) a adresárové služby. Adresárové služby sú adresáre online, ktoré zvyčajne poskytujú organizácie, napríklad školy a podniky.

Pred pridaním konta skontrolujte, či máte pre príslušné e‑mailové konto k dispozícii prihlasovacie informácie a informácie o serveri. Podrobnosti o informáciách, ktoré budete potrebovať na nastavenie konta, nájdete v téme Kde hľadať informácie o e‑mailovom konte.

Zobraziť všetko

Pridanie konta aplikácie Windows Mail

  1. Otvorte program Windows Mail kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Mail.

  2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Kontá.

  3. Kliknite na tlačidlo Pridať, vyberte požadovaný typ konta, kliknite na tlačidlo Ďalej a potom postupujte podľa pokynov.

    Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Windows Mail: nastavenie konta od začiatku do konca.

Odstránenie konta aplikácie Windows Mail

  1. Otvorte program Windows Mail kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Mail.

  2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Kontá.

  3. Kliknite na konto, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.