Pridanie alebo odstránenie ikon pracovnej plochy

Ikony pracovnej plochy vzťahujúce sa na programy, súbory, obrázky, umiestnenia a ďalšie položky môžete pridať alebo odstrániť.

Väčšina ikon pridaných na pracovnú plochu funguje ako odkazy, ale na pracovnej ploche môžete uložiť aj súbory alebo priečinky. Ak odstránite súbory alebo priečinky uložené na pracovnej ploche, príslušné položky sa premiestnia do Koša, odkiaľ ich môžete odstrániť natrvalo. Ak odstránite odkaz, tento odkaz sa odstráni z pracovnej plochy, ale súbor, program alebo umiestnenie, ktoré odkaz prepája, sa neodstránia.

Odkazy môžete identifikovať podľa šípky na ikone odkazu.

Príklad odkazu na pracovnej ploche
Príklad odkazu na pracovnej ploche
Príklad súboru uloženého na pracovnej ploche
Príklad súboru uloženého na pracovnej ploche
Zobraziť všetko

Pridanie ikony

  1. Vyhľadajte položku, pre ktorú chcete vytvoriť odkaz. (Ďalšie informácie o vyhľadávaní priečinkov nájdete v téme Vyhľadanie súboru alebo priečinka. Ďalšie informácie o vyhľadávaní programov nájdete v téme Ponuka Štart (prehľad).)

  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na príslušnú položku, potom na položku Odoslať kam a položku Pracovná plocha – vytvoriť odkaz. Na pracovnej ploche sa zobrazí ikona odkazu.

Odstránenie ikony

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu na pracovnej ploche a potom na príkaz Odstrániť.

Pridanie alebo odstránenie bežných ikon pracovnej plochy

Bežné ikony pracovnej plochy vrátane odkazov na priečinok Počítač, osobný priečinok, priečinok Sieť, program Internet Explorer, Kôš a Ovládací panel, môžete pridať alebo odstrániť podľa nasledujúceho postupu.

  1. Otvorte dialógové okno Prispôsobenie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Vzhľad a personalizácia a potom na položku Prispôsobenie.

  2. Kliknite na položku Zmeniť ikony pracovnej plochy na ľavej table.

  3. V oblasti Ikony pracovnej plochy začiarknite políčko každej ikony, ktorú chcete pridať na pracovnú plochu, alebo zrušte začiarknutie políčok ikon, ktoré chcete z pracovnej plochy odstrániť. Potom kliknite na tlačidlo OK.