Pridanie alebo odstránenie programov na paneli Rýchle spustenie

Panel Rýchle spustenie je umiestnený na paneli úloh a predstavuje pohodlný spôsob otvárania programov. Na paneli Rýchle spustenie je možné pridať alebo odstrániť ikony programov, čím vznikne rýchly prístup k najčastejšie používaným programom.

Obrázok panela Rýchle spustenie
Panel Rýchle spustenie
Zobraziť všetko

Pridanie ikony programu na panel Rýchle spustenie

 • Kliknite na požadovanú ikonu programu (väčšina ikon programov sa nachádza v ponuke Štart alebo na pracovnej ploche) a potom ju presuňte na panel Rýchle spustenie.

  Poznámka

  • Ak sa panel Rýchle spustenie nezobrazuje, pravým tlačidlom myši kliknite na prázdne miesto panela úloh, kliknite na položku Panely s nástrojmi a potom kliknite na položku Rýchle spustenie.

Odstránenie ikony programu z panela Rýchle spustenie

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu programu a potom na príkaz Odstrániť.

  Poznámky

  • Odstránenie ikony z panela nepredstavuje odstránenie súvisiaceho programu z počítača.

  • Ak chcete zastaviť zobrazovanie panela s nástrojmi na paneli úloh, kliknite pravým tlačidlom myši na prázdne miesto panela úloh, ukážte na položku Panely s nástrojmi a potom kliknite na položku, ktorá sa už nemá zobrazovať.