Pridávanie alebo odstraňovanie naposledy použitých položiek v ponuke Štart

V zozname Naposledy použité položky, ktorý sa nachádza na pravej strane ponuky Štart, sa zobrazuje zoznam súborov, ktoré ste naposledy použili. Súbor v tomto zozname môžete otvoriť tak, že naň kliknete. Zoznam Naposledy použité položky sa zobrazuje v ponuke Štart na základe predvoleného nastavenia, môžete ho však odstrániť a systém Windows tak prestane kompilovať zoznamy naposledy otvorených súborov. Ak chcete znova začať s kompilovaním zoznamu naposledy otvorených súborov, môžete zoznam Naposledy použité položky znova pridať do ponuky Štart.

  1. Otvorte dialógové okno Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Vzhľad a personalizácia a na položku Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart.

  2. Kliknite na kartu Ponuka Štart a v časti Ochrana osobných údajov začiarknite políčko Ukladať a zobrazovať zoznam naposledy otvorených súborov. Zoznam Naposledy použité položky sa pridá do ponuky Štart. Ak chcete odstrániť zoznam Naposledy použité položky z ponuky Štart, zrušte začiarknutie políčka Ukladať a zobraziť zoznam naposledy otvorených súborov.