Pridanie alebo odstránenie panela Rýchle spustenie

Panel Rýchle spustenie je časťou panela úloh s odkazmi na najpoužívanejšie programy. Panel Rýchle spustenie sa zobrazuje takto:

Obrázok panela Rýchle spustenie
Panel Rýchle spustenie
  • Pravým tlačidlom myši kliknite na prázdne miesto na paneli úloh, ukážte na položku Panely s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo Rýchle spustenie.

    Zobrazí sa znak začiarknutia, ktorý signalizuje, že panel Rýchle spustenie na paneli s nástrojmi je viditeľný.

Tip

  • Ak chcete na panel Rýchle spustenie pridať program, vyhľadajte ikonu príslušného programu, kliknite na ňu a potom ju presuňte na panel Rýchle spustenie.