Úprava jasu a kontrastu obrázka

Snímanie obrázkov s nesprávnou expozíciou môže spôsobiť, že obrázky budú príliš svetlé alebo tmavé. Kvalitu digitálneho obrázka môžete podstatne zlepšiť úpravou jasu a kontrastu. Môžete použiť nástroj na automatickú korekciu v programe Fotogaléria alebo expozíciu upraviť manuálne.

Obrázok ovládacích prvkov jasu a kontrastu
Ovládacie prvky jasu a kontrastu

Úprava jasu a kontrastu obrázka

  1. Spustite program Windows Fotogaléria kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom kliknutím na položku Windows Fotogaléria.

  2. Kliknite na obrázok, ktorý chcete upraviť, a na tlačidlo Opraviť.

  3. Kliknite na tlačidlo Automaticky upraviť.

    Počkajte, kým systém Windows automaticky upraví jas, kontrast a farby obrázka.

  4. Kliknutím na tlačidlo Späť do programu Galéria sa automaticky uložia zmeny do obrázka.

Poznámky

  • Ak nie ste spokojní s výsledkami automatickej úpravy, kliknite na tlačidlo Upraviť expozíciu a pomocou jazdcov manuálne upravte Jas alebo Kontrast. Ak nie ste spokojní s automatickými úpravami, môžete ich odstrániť kliknutím na tlačidlo Späť.

  • Ak zvýšite alebo znížite jas, musíte mierne zvýšiť alebo znížiť aj kontrast, aby bol obrázok správne osvietený.