Úprava farieb v obrázku

Ak farby digitálnych obrázkov nie sú dobré, je možné upraviť ich alebo zlepšiť v programe Fotogaléria. Program Fotogaléria umožňuje ovládať tri nastavenia farby:

  • Teplota farby. Ovplyvňuje celkový odtieň obrázka tak, že pridaním červenej farby pôsobí teplejšie alebo pridaním modrej farby studenšie.

  • Tón. Pridaním alebo odobratím zelenej farby mení farebný tón obrázka.

  • Sýtosť. Upravuje intenzitu farieb v obrázku.

Úprava farieb obrázka

  1. Spustite program Windows Fotogaléria kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom kliknutím na položku Windows Fotogaléria.

  2. Kliknite na obrázok, ktorý chcete upraviť, a potom kliknite na tlačidlo Opraviť.

  3. Kliknite na možnosť Automatická úprava.

    Po určitom čase sa farby ako aj jas a kontrast obrázka upravia.

  4. Kliknutím na položku Späť do programu Gallery sa zmeny obrázky automaticky uložia.

Poznámka

  • Ak sa vám výsledky automatickej úpravy nepáčia, kliknite na možnosť Upraviť farby a pomocou jazdcov Teplota farby, Tón a Sýtosť tieto parametre upravte. Zmeny vykonané v režime automatickej úpravy je možné odstrániť kliknutím na príkaz Späť.