Povolenie na vzdialené pripojenie k počítaču pre ďalšiu osobu

Ak chcete vy alebo vami vybratá osoba získať prístup k počítaču zo vzdialeného počítača, musíte povoliť vzdialené pripojenia.

 1. Otvorte dialógové okno Systém kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Systém.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Nastavenia vzdialeného prístupu. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Vyberte jednu z možností na povolenie v časti Vzdialená pracovná plocha. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v téme Aké typy pripojení vzdialenej pracovnej plochy môžem povoliť?

 4. Kliknite na tlačidlo Vybrať používateľov.

 5. V dialógovom okne Používatelia vzdialenej pracovnej plochy kliknite na príkaz Pridať.

 6. V dialógovom okne Výber používateľov alebo skupín vykonajte jeden alebo viaceré z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete určiť miesto vyhľadávania, kliknite na položku Umiestnenie.

  • Ak chcete určiť typy objektov (mená používateľov), ktoré chcete hľadať, kliknite na položku Typy objektov.

  • V časti Zadajte názvy objektov, ktoré chcete vybrať napíšte meno používateľa, ktorého chcete pridať.

 7. Keď nájdete správne meno, kliknite na tlačidlo OK.

  Meno sa zobrazí v zozname používateľov v dialógovom okne Používatelia vzdialenej pracovnej plochy.