Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa automatického prehrávania.

Zobraziť všetko

Predvolené nastavenie zariadenia alebo média mi nevyhovuje. Ako sa dá zmeniť?

 1. Otvorte dialógové okno Automatické prehrávanie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Hardvér a zvuk a potom na položku Automatické prehrávanie.

 2. V zozname vedľa zariadenia alebo typu média kliknite na novú akciu, ktorú chcete nastaviť.

Ako nastaviť funkciu automatického prehrávania, aby sa nezobrazovala výzva na zadanie požadovaného programu?

Existujú dva spôsoby:

Úplné vypnutie funkcie automatického prehrávania

 1. Otvorte dialógové okno Automatické prehrávanie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Hardvér a zvuk a potom na položku Automatické prehrávanie.

 2. Odstráňte začiarknutie políčka Použiť automatické prehrávanie pre všetky médiá a zariadenia a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Vypnutie funkcie automatického prehrávania iba pre jeden typ média

 1. Otvorte dialógové okno Automatické prehrávanie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Hardvér a zvuk a potom na položku Automatické prehrávanie.

 2. V zozname vedľa každého typu média, ktoré nemá zobrazovať výzvy, vyberte možnosť Nevykonať žiadnu akciu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ako zabezpečiť zobrazovanie výzvy pri každej požadovanej akcii?

 1. Otvorte dialógové okno Automatické prehrávanie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Hardvér a zvuk a potom na položku Automatické prehrávanie.

 2. V zozname vedľa každého typu média, ktoré nemá zobrazovať výzvy, vyberte možnosť Vždy sa opýtať a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ako spustiť alebo nainštalovať program zo zariadenia alebo disku?

Ak chcete jedenkrát spustiť alebo nainštalovať program, postupujte nasledovne:

 1. Otvorte okno Počítač kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Počítač.

 2. Prvým tlačidlom myši kliknite na zariadenie alebo jednotku a potom na položku Spustiť rozšírený obsah alebo Nainštalovať alebo spustiť program.

Ak chcete, aby sa program spustil automaticky, postupujte nasledovne:

 1. Otvorte dialógové okno Automatické prehrávanie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Hardvér a zvuk a potom na položku Automatické prehrávanie.

 2. Vyberte možnosť Spustiť rozšírený obsah pre požadovaný typ (rozšírený zvukový disk CD alebo rozšírený disk s filmom DVD) alebo vyberte možnosť Nainštalovať alebo spustiť program pre softvér a hry. Toto nastavenie umožní spúšťať programy na všetkých diskoch tohto typu, nie iba na aktuálne používanom disku.

Prečo sa funkcia automatického prehrávania správa inak, keď je otvorený mediálny program?

Ak je v aktívnom okne otvorený mediálny program, funkcia automatického prehrávania sa môže zrušiť a spustiť alebo prehrávať sa môže len samotný obsah. Okno Automatické prehrávanie sa nezobrazí a predvolená akcia sa nevykoná. V závislosti od typu vloženého média môžu niektoré programy ukončiť funkciu automatického prehrávania ihneď po svojom otvorení.

Čo je rozšírený zvukový disk CD alebo rozšírený filmový disk DVD?

Rozšírený zvukový disk CD alebo rozšírený filmový disk DVD obsahuje ďalší obsah v iných formátoch. Na rozšírenom zvukovom disku CD môže napríklad zvukový záznam obsahovať aj videoklipy alebo profily interpretov.

Čo znamená označenie „softvér a hry“?

Kategória „softvér a hry“ zahŕňa každý typ média s programami alebo hrami, ktoré môžete nainštalovať alebo hrať.

Čo bráni zariadeniam v zobrazení v zozname „Zariadenia“ v okne Automatické prehrávanie?

Ak k počítaču pripojíte zariadenie, ktoré sa zobrazuje ako jednotka (napr. disk USB flash alebo externý pevný disk), toto zariadenie sa nezobrazí v sekcii Zariadenia okna Automatické prehrávanie. Ak chcete prehľadávať obsah ukladacích zariadení, otvorte okno Počítač.

V okne Automatické prehrávanie sa zobrazujú len zariadenia, ktoré sa nezobrazujú ako jednotka (napríklad niektoré digitálne fotoaparáty, videokamery a telefóny). Je to spôsobené tým, že tieto zariadenia nepoužívajú štandardný systém súborov a funkcia Automatické prehrávanie nedokáže prehľadávať ich obsah a zobraziť typy súborov, ktoré obsahujú.

Prečo sa nedá zrušiť funkcia automatického prehrávania stlačením klávesu SHIFT ako v systéme Windows XP?

Funkcia automatického prehrávania bola prepracovaná. V závislosti od predvoleného nastavenia sa teraz stlačením klávesu SHIFT otvára okno Automatické prehrávanie.