Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa zálohovania a obnovenia súborov.

Zobraziť všetko

Čo je záloha súboru?

Záloha súboru je jeho kópia uložená v inom umiestnení ako pôvodný súbor. Ak chcete sledovať zmeny v súbore, môžete uložiť viac záloh jedného súboru.

Prečo je potrebné zálohovať súbory?

Zálohovanie pomáha súbory chrániť pred trvalou stratou alebo zmenou v prípade náhodného odstránenia, napadnutia červom alebo vírusom alebo zlyhania softvéru či hardvéru. Ak sú súbory zálohované a vyskytne sa niektorá z uvedených udalostí, súbory je možné jednoducho obnoviť. Informácie o zálohovaní súborov nájdete v téme Zálohovanie súborov.

Ktoré súbory je potrebné zálohovať?

Zálohovať treba všetko, čo sa dá iba ťažko nahradiť, alebo sa nedá nahradiť vôbec. Súbory, ktoré sa často menia, je potrebné zálohovať pravidelne. Medzi súbory, ktoré je potrebné zálohovať, patria napríklad obrázky, videá, hudba, projekty a finančné záznamy.

Programy nie je potrebné zálohovať, pretože sa dajú znova nainštalovať použitím pôvodných diskov s produktom. Navyše zaberajú zvyčajne veľa miesta na disku.

Ako často je potrebné zálohovať súbory?

Závisí to od počtu vytváraných súborov a frekvencie ich vytvárania. Ak vytvárate nové súbory každý deň, pravdepodobne bude vhodné zálohovať ich raz do týždňa, alebo dokonca raz denne. Ak príležitostne vytvoríte veľa súborov — napríklad uložením veľkého množstva digitálnych fotografii z narodeninovej oslavy alebo promócie, ihneď ich zálohujte. Najlepšie je naplánovať pravidelné automatické zálohovanie, vďaka ktorému už nebude potrebné na zálohovanie pamätať. Dá sa vybrať denné, týždenné alebo mesačné zálohovanie. Medzi automatickým zálohovaním je možné vykonávať aj manuálne zálohovanie.

Poznámka

 • Možnosť nastavenia automatického zálohovania nie je zahrnutá vo verzii Windows Vista Home Basic; systém Windows vám však pravidelne bude pripomínať, aby ste zálohovali súbory.

Ktoré typy súborov záloha neobsahuje?

Sprievodca zálohovaním súborov zálohuje najbežnejšie typy súborov. Záloha neobsahuje nasledujúce súbory:

 • Súbory šifrované použitím systému šifrovania súborov (EFS).

  Poznámka

  • Systém šifrovania údajov (EFS) nie je zahrnutý vo verziách Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic a Windows Vista Home Premium.

 • Systémové súbory (súbory, ktoré na svoju prácu potrebuje systém Windows).

 • Programové súbory

 • Súbory uložené na pevných diskoch sú formátované pomocou systému súborov FAT.

 • Webové e-maily, ktoré nie sú uložené na pevnom disku.

 • Súbory v Koši

 • Dočasné súbory

 • Nastavenie profilu používateľa

Koľko ukladacieho miesta je potrebného na zálohovanie súborov?

Záleží to na veľkosti zálohovaných súborov. Systém Windows umožňuje sledovať, ktoré súbory ste pridali alebo zmenili od posledného zálohovania, takže bude postačovať, ak vykonáte aktualizáciu existujúcej zálohy. Tento spôsob zálohovania šetrí miesto na disku.

Prečo sa v Sprievodcovi zálohovaním súborov nezobrazí umiestnenie, kam chcem zálohovať?

Pri výbere umiestnenia na uloženie zálohy sprievodca prehľadá počítač a zobrazí zoznam všetkých použiteľných umiestnení. Ak sa požadované umiestnenie v zozname nenachádza, príčinou môže byť niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Požadované umiestnenie je pásková jednotka. Zálohy nie je možné ukladať na pásky.

 • Požadované umiestnenie predstavuje disk, ktorý chcete zálohovať. Disk nie je možné zálohovať na ten istý disk. Nie je možné napríklad zálohovať obsah jednotky E na jednotku E.

 • Požadované umiestnenie je jednotka CD-ROM. Na vytvorenie zálohy nie je možné použiť jednotku CD-ROM. Je potrebné použiť napaľovačku diskov CD, t. j. jednotku CD-R alebo CD-RW.

 • Umiestnenie je externý pevný disk alebo externá napaľovačka CD alebo DVD diskov, ktorá nie je pripojená k počítaču. Pripojte pevný disk alebo napaľovačku diskov k počítaču a v zozname umiestnení kliknite na položku Obnoviť. Sprievodca znova vyhľadá zariadenie pripojené k počítaču.

 • Požadované umiestnenie je jednotka USB flash. Zálohy nie je možné ukladať na jednotky flash.

 • Požadované umiestnenie nie je naformátované ako NTFS, FAT alebo UDF (Universal Disk Format) (tzv. systém živých súborov). Zálohy nie je možné uložiť na disky formátované pomocou systémov súborov NTFS, FAT alebo UDF. Ďalšie informácie nájdete v téme Porovnanie systémov súborov NTFS a FAT.

 • Požadované umiestnenie je buď systémový disk (disk, na ktorom je nainštalovaný systém Windows — nazýva sa aj jednotka C), alebo zavádzací disk (disk používaný systémom Windows na spustenie počítača — nazýva sa aj spúšťací disk).

Môže používateľ zálohovať na disk CD alebo DVD aj vtedy, keď nie je pri počítači a nemôže vkladať disky?

Je to možné len v prípade, že sa záloha zmestí na jeden disk, ktorý je vložený v počítači pri spustení zálohovania. V opačnom prípade naplánujte zálohovanie na dobu, keď budete pri počítači, aby ste mohli vkladať disky. Systém Windows vás neskôr upozorní, že zálohovanie nebolo ukončené. Stačí, ak vložíte disk, a zálohovanie môže pokračovať.

Čo ak sa počas zálohovania minú disky?

Ak sa počas zálohovania minú disky, je možné dokončiť zálohovanie neskôr.

Je možné počas zálohovania súborov ďalej pracovať na počítači?

Áno. Zálohuje sa posledná uložená verzia každého súboru, takže súbory zmenené počas zálohovania bude potrebné zálohovať pri najbližšom zálohovaní. Automatické zálohovanie je možné naplánovať tak, aby prebiehalo v noci alebo v čase, keď sa na súboroch nepracuje. V priebehu zálohovania je možné naďalej vykonávať činnosti ako čítanie e‑mailov alebo práca s Internetom.

Je možné obnoviť súbory v prípade straty niektorých diskov so zálohou?

Nemôžete získať kópie súborov, ktoré sa nachádzajú na chýbajúcom disku. Môžete však obnoviť súbory uložené na diskoch so zálohou, ktoré sú v poradí pred a za chýbajúcim diskom. Ak neviete, čo sa presne nachádza na chýbajúcom disku, môžete zobraziť zoznam zálohovaných súborov. Ak používate verzie Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise alebo Windows Vista Ultimate, na obnovenie predchádzajúcich verzií súborov je lepšie použiť tieňové verzie súborov uložené priamo na pevnom disku, než obnovovať tieto súbory zo zálohy.

Zobrazenie zoznamu zálohovaných súborov

 1. Otvorte Centrum zálohovania a obnovy: kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Ovládací panel, na položku Systém a údržba a nakoniec kliknite na položku Centrum zálohovania a obnovy.

 2. Kliknite na príkaz Obnoviť súbory.

  Zálohu môžete prehľadávať, prípadne súbory vyhľadať v jej obsahu.

Aký je rozdiel medzi zálohovaním súborov pomocou Sprievodcu zálohovaním súborov a manuálnym zálohovaním?

Ak napálite kópiu súborov na disk CD alebo DVD, alebo kópiu uložíte na externý pevný disk, pri každom ďalšom zálohovaní je potrebné manuálne vybrať súbory a priečinky, ktoré chcete zálohovať. Je tiež potrebné pamätať na pravidelné zálohovanie nových alebo upravených súborov a priečinkov. To môže byť zdĺhavé a únavné. Pri použití Sprievodcu zálohovaním súborov systém Windows sleduje nové a upravené súbory a priečinky. Pri vytváraní novej zálohy je potom možné určiť, či sa majú zálohovať všetky údaje v počítači, alebo iba súbory, ktoré sa od posledného zálohovania zmenili. Ak je nastavené automatické zálohovanie, systém Windows pravidelne zálohuje súbory a priečinky, takže už nie je potrebné pamätať na zálohovanie.

Spustí sa automatické zálohovanie, ak je počítač vypnutý?

Nie. Ak je počítač počas naplánovaného času zálohovania vypnutý, automatické zálohovanie sa nespustí. Pri nasledujúcom zapnutí počítača však bude možné zálohovať súbory a pokračovať v normálnom pláne zálohovania.

Ako odstrániť zálohu vytvorenú pomocou Sprievodcu zálohovaním súborov?

Ak sú zálohy uložené na diskoch CD alebo DVD, môžete zahodiť disky obsahujúce predchádzajúce zálohy, ale nechajte si najnovšiu zálohu súborov. Ak sú zálohy uložené na internom alebo externom pevnom disku, zálohu je možné odstrániť použitím nasledujúceho postupu:

 1. Otvorte umiestnenie, v ktorom je uložená záloha.

  Ak je záloha súborov napríklad uložená na externom pevnom disku označenom písmenom „E“, pripojte externý pevný disk k počítaču a otvorte jednotku E.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok so zálohou, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na príkaz Odstrániť.

  Poznámky

  • Zálohy sú uložené v nasledujúcom formáte: <umiestnenie zálohy>\<názov počítača>\Backup Set <rok-mesiac-deň> <čas>. Ak je napríklad názov počítača Počítač, záloha je umiestnená na jednotke E a bola vytvorená 2. apríla 2006 o 16:32:00, bude uložená v umiestnení E:\Počítač\Backup Set 2006-02-04 163200. Ak chcete odstrániť túto zálohu, musíte kliknúť pravým tlačidlom myši na priečinok s názvom Backup Set 2006-02-04 163200.

  • Pri vytvorení úplnej zálohy sa vytvorí priečinok so zálohou označený príslušným dátumom. Po pridaní aktualizácií sa dátum nezmení, ale záloha bude aktuálna. Pri najbližšom vytvorení úplnej zálohy sa vytvorí nový priečinok so zálohou označený príslušným dátumom. Aktualizácie sa potom budú pridávať do nového priečinka. Aktuálny priečinok so zálohou by ste nemali odstraňovať.