Zobraziť všetko

Kde sa nachádza ikona batérie?

Ikona batérie sa nachádza v oblasti oznámení na Windows paneli úloh.

Poznámka

 • Na stolovom počítači sa ikona batérie zobrazí len v prípade, ak používate krátkodobú batériu, ako je napríklad neprerušiteľný zdroj napájania USB.

Na čo sa používa ikona batérie?

Ikona batérie mení svoj vzhľad tým, že zobrazuje aktuálny stav batérie, aby ste mohli na prvý pohľad zistiť zvyšujúce nabitie batérie.

 • Keď je nabitie batérie vyššie ako dvadsaťpäť percent, ikona batéria je zelená.

 • Keď nabitie batérie dosiahne dvadsaťpäť percent, nad zelenou ikonou batérie sa zobrazí žltý trojuholník s výkričníkom.

 • Keď nabitie batérie dosiahne nízku úroveň, nad zelenou ikonou batérie sa objaví červený krúžok s bielym znakom „x“.

Keď ukážete na ikonu batérie, zobrazí sa zvyšok nabitia batérie v percentách, dobu, ktorá má uplynúť do vybitia batérie a používaný plán napájania.

Ak má nabitie batérie nízku hodnotu a predtým ste prispôsobili nastavenie plánu napájania na upozornenie na nízku úroveň nabitia batérie, toto upozornenie sa objaví nad ikonou batérie.

Keď kliknete pravým tlačidlom myši na ikonu batérie, zobrazí sa ponuka s týmito možnosťami:

 • Možnosti napájania. Otvorí stránku Vyberte plán napájania , v ktorej môžete zmeniť nastavenia napájania alebo vybrať plán napájania.

 • AplikáciaWindows Mobility Center. Otvorí aplikáciu Windows Mobility Center, v ktorej môžete z jediného miesta v systéme upraviť niektoré z najviac používaných nastavení prenosného počítača. Môžete zmeniť napríklad jas obrazovky, nastaviť hlasitosť reproduktora, skontrolovať stav batérie a ďalšie.

  Poznámka

  • Aplikácia Windows Mobility Center je k dispozícii iba v prenosnom počítači a neobsahuje ju Windows Vista vydanie Starter aleboWindows Vista Home Basic.

 • Zobraziť systémové ikony. Otvorí dialógové okno Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart, v ktorom môžete skryť ikonu batérie zrušením začiarknutia políčkaNapájanie.

Keď kliknete na ikonu batérie, objaví sa indikátor stavu batérie. Zobrazí zoznam všetkých dostupných batérií a ich zvyšujúce nabitie.

Z indikátora stavu batérie môžete tiež vybrať ktorýkoľvek predvolený plán napájania. Ak chcete zmeniť nastavenie plánu napájania alebo vybrať plán napájania, ktorý nie je zobrazený na indikátore stavu napájania, kliknite na položku Ďalšie možnosti napájania.

Prečo sa na indikátore stavu batérie niekedy výrazne mení čas zostávajúci do vybitia batérie?

Životnosť batérie závisí predovšetkým od dvoch vecí: od toho, čo robíte na prenosnom počítači, keď je napájaný z batérie a od nastavenia plánu napájania, ktorý reguluje napájanie počítača. Spotreba energie prenosného počítača sa neustále mení v závislosti od konkrétnej činnosti a dĺžky jej trvania. Napríklad prehrávanie disku DVD spotrebuje podstatne viac kapacity batérie ako čítanie alebo písanie e-mailu. Indikátor stavu batérie sa z týchto dôvodov často oneskorí v hlásení stavu nabitia batérie a odhadu času zostávajúceho do vybitia batérie.

Kedy je bezpečné vybrať batériu z prenosného počítača?

To závisí od prenosného počítača a batérie a mení sa v závislosti od výrobcu. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s prenosným počítačom alebo batériou.

Prečo sa ikona batérie naďalej mení?

Ikona batérie sa mení v závislosti od toho, či je prenosný počítač pripojený do siete alebo napájaný z batérie. Ikona batérie signalizuje, či sa batéria nabíja alebo je úplne nabitá. Ikona batérie tiež signalizuje zvyšujúce nabitie batérie v desaťpercentných prírastkoch a mení svoj vzhľad, keď nabitie batérie dosiahne nízku alebo kritickú úroveň. A nakoniec, jej vzhľad sa zmení, ak sa nezistila žiadna batéria.

Táto tabuľka vysvetľuje význam rôznych ikôn batérie.

Stav batérie Ikona Vysvetlenie
Stav batérie

Prenosný počítač je pripojený do siete a batéria sa nabíja.

Ikona
Obrázok radu ikon batérie so zobrazením zvyšujúcich sa prírastkov nabitia, s univerzálnym symbolom zástrčky nachádzajúcim sa vedľa tohto radu
Vysvetlenie

Keď pripojíte prenosný počítač do siete, ikona batérie najprv krátko pulzuje. Počas nabíjania batérie sa ikona batérie vypĺňa v desaťpercentných prírastkoch, počnúc desiatimi percentami.

Stav batérie

Batéria v prenosnom počítači je úplne nabitá.

Ikona
Ikona plne nabitej batérie s univerzálnym symbolom zástrčky nachádzajúcim sa vedľa nej
Vysvetlenie

Prenosný počítač je pripojený do siete a batéria je úplne nabitá.

Stav batérie

Prenosný počítač je napájaný z batérie a batéria sa vybíja.

Ikona
Obrázok ikony batérie so znižujúcim sa nábojom
Vysvetlenie

Keď je prenosný počítač napájaný z batérie, ikona zobrazuje zvyšujúce nabitie v desaťpercentných prírastkoch, až kým nabitie batérie nedosiahne nízku úroveň.

Stav batérie

Upozornenie na nízku úroveň nabitia batérie

Ikona
Obrázok ikony batérie nabitej na 25 percent
Vysvetlenie

Nabitie batérie je na úrovni dvadsaťpäť percent.

Poznámka

Stav batérie

Upozornenie na kritickú úroveň nabitia batérie

Ikona
Obrázok ikony batérie pri dosiahnutí kritickej hodnoty nabitia batérie
Vysvetlenie

Keď nabitie batérie dosiahne desať percent, ikona batérie zobrazuje predvolené upozornenie na kritickú úroveň nabitia batérie. Keď sa zobrazí toto upozornenie, pripojte prenosný počítač do siete, inak sa batéria vybije.

Nad ikonou batérie sa zobrazí upozornenie na kritickú úroveň nabitia batérie, ktoré zobrazí úroveň zvyšujúceho nabitia batérie.

Ak chcete zmeniť upozornenie na kritickú úroveň batérie, pozrite Výber nízkych a kritických úrovní kapacity batérie.

Stav batérie

Prenosný počítač je pripojený do siete a batéria sa nenabíja.

Ikona
Obrázok ikony vybitej batérie s univerzálnym symbolom zástrčky nachádzajúcim sa vedľa nej
Vysvetlenie

Počas nabíjania batérie sa ikona batérie vypĺňa v desaťpercentných prírastkoch. Ak sa ikona batérie nevypĺňa, batéria nehlási stav nabíjania. Ak je prenosný počítač pripojený do siete dlhší čas a úroveň nabitia batérie zostáva nízka, problém môže byť v hardvéri počítača. Ak máte staršiu batériu, môže byť úplne nabitá, ale úplné nabitie sa nezobrazuje ako sto percent.

Stav batérie

Stav batérie nie je známy.

Ikona
Obrázok batérie so stavom nabitia, ktorý sa nedá zistiť
Vysvetlenie

Percentuálnu hodnotu zvyšujúceho nabitia batérie nie je možné určiť.

Stav batérie

Windows nezistil batériu v stojane batérie.

Ikona
Obrázok ikony chýbajúcej (nezistenej) batérie
Vysvetlenie

Prenosný počítač je pripojený do siete a nezistila sa žiadna batéria. Batéria nie je nainštalovaná v stojane batérie, alebo je problém v hardvéri batérie alebo počítača. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s vašim prenosným počítačom alebo na webovej lokalite výrobcu.

Ak prenosný počítač nemá stojan batérie, ikona batérie sa nezobrazí.

Ako možno zmeniť nízku úroveň nabitia batérie?

Ak chcete zmeniť nízku úroveň nabitia batérie

 1. Otvorte dialógové okno Možnosti napájania kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Možnosti napájania.

 2. Na stránke Vybrať plán napájania kliknite na položku Zmeniť nastavenia plánu vo vybratom pláne.

 3. Na stránke Zmeniť nastavenia pre plán kliknite na položku Zmeniť rozšírené nastavenie napájania.

 4. Na karte Rozšírené nastavenie rozbaľte položku Batéria, rozbaľte položku Vybitie batérie, kliknite na položku Zapnúť batériu, a potom kliknite na šípku, ak chcete zmeniť percentuálnu hodnotu nabitia batérie, pri ktorej máte dostať upozornenie na vybitie batérie.

 5. Kliknite na tlačidlo OK, a potom na tlačidlo Uložiť zmeny.

Keď nabitie batérie dosiahne kritickú úroveň, Windows vykonáva to, čo špecifikuje akcia pri kritickej úrovni batérie. Akcia pri kritickej úrovni batérie predvolene prepne prenosný počítač do režimu dlhodobého spánku. V takom prípade Windows uloží prácu na pevný disk, aby sa mohla obnoviť, keď sa počítač prepne z režimu dlhodobého spánku. Ak chcete zmeniť akciu pri kritickej úrovni batérie, pozrite Výber nízkych a kritických úrovní kapacity batérie.

Ako možno skryť ikonu batérie v oblasti oznámení?

Skrytie ikony batérie

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na panel úloh a potom na položku Vlastnosti.

 2. Kliknite na kartu Oblasť oznámení.

 3. V časti Systémové ikony zrušte začiarknutie políčka Napájanie.

Ak nie je začiarkavacie políčko Napájanie k dispozícii, v počítači nie je nainštalovaná batéria. Alebo niektoré nastavenia panela úloh spravuje správca systému. Prečo nie je možné zmeniť niektoré nastavenia?

Zobrazenie ikony batérie

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na panel úloh, a potom na položku Vlastnosti.

 2. Kliknite na kartu Oblasť oznámení.

 3. V časti Systémové ikony začiarknite políčko Napájanie.

Ako možno vybrať plány napájania, ktoré sa majú zobraziť na indikátore stavu batérie?

Indikátor stavu napájania môže zobraziť tri plány napájania, pričom každý plán napájania zastupuje jeden typ napájania:

 • Plán, ktorý vyvažuje hospodárenie s energiou s výkonom (Vyvážený)

 • Plán, ktorý šetrí energiu (Šetrič energie)

 • Plán, ktorý kladie dôraz na výkon systému (Vysokovýkonný)

Výber plánov napájania, ktoré sa majú zobraziť na indikátore stavu batérie

 1. Otvorte dialógové okno Možnosti napájania kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Možnosti napájania.

 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Na stránke Vybrať plán napájania kliknite na položku Ďalšie plány, a potom vyberte plán. Všetky plány, ktoré vytvoríte, vrátane plánov, ktoré poskytol výrobca prenosného počítača, sa zobrazia v poli Ďalšie plány.

   -alebo-

  • Vytvorenie nového plánu napájania na základe jedného z troch predvolených plánov. Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena, vytvorenie alebo odstránenie plánu napájania (schéma).

  Plán napájania, ktorý vyberiete alebo vytvoríte, sa predvolene stane aktívnym plánom, a potom sa zobrazí na indikátore stavu batérie. Ak chcete opäť zmeniť pôvodný plán na aktívny, vyberte ho z indikátoru stavu batérie.

Ako možno zrušiť Windows upozornenie, že nabitie batérie je nízke?

 1. Otvorte dialógové okno Možnosti napájania kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Možnosti napájania.

 2. Na stránke Vybrať plán napájania kliknite na položku Zmeniť nastavenia plánu vo vybratom pláne.

 3. Na stránke Zmeniť nastavenia pre plán kliknite na položku Zmeniť rozšírené nastavenie napájania.

 4. Na karte Rozšírené nastavenie rozbaľte položku Batéria, rozbaľte položku Upozornenie na vybitie batérie, kliknite na položku Zapnúť batériu, kliknite na šípku, a potom kliknite na tlačidlo Vypnúť.

 5. Kliknite na tlačidlo OK, a potom na tlačidlo Uložiť zmeny.

Prečo nie je možné vybrať plán napájania z indikátoru stavu batérie?

Ak je počítač súčasťou siete v nejakej organizácii,—napríklad v škole, vládnej inštitúcii alebo obchodnej spoločnosti,—správca systémutejto organizácie mohol zmeniť niektoré nastavenia na nedostupné, alebo ich dokonca mohol odstrániť použitím politiky skupiny. Politika skupiny je funkcia systému,Windows ktorú používajú správcovia systému na spravovanie prístupu používateľov k špecifickým Windows funkciám.

Ak si myslíte, že politika skupiny vám bráni zmeniť nastavenie napájania, ku ktorému potrebujete mať prístup, kontaktujte vášho správcu systému.

Okrem toho, možno že nemáte požadované práva používateľa vybrať iný plán napájania, pretože správca systému vám určil aktívny plán napájania bez možnosti výberu plánu napájania.

Ako možno zistiť, či je plán napájania vhodný pre používateľa?

Hoci je Vyvážený plán vhodný pre potreby práce s počítačom pre väčšinu používateľov, musíte zvážiť, či je vhodný aj pre vás na základe toho, ako počítač väčšinou používate. Ak napríklad často cestujete a počítač je napájaný z batérie dlhú dobu, Vysokovýkonný plán nepredĺži životnosť batérie, ktorú potrebujete. V takom prípade lepšie vyhovuje plán Šetrič energie. Ak je počítač pri používaní vždy pripojený do siete, plán Šetrič energie nezabezpečí výkonnosť systému, ktorú potrebujete, keď pozeráte DVD.

Ak chcete zobraziť aktuálny plán napájania, ukážte na ikonu indikátora stavu batérie.