Prehľadávanie, prenos toku údajov a preberanie digitálnych médií z položky Médiá online v aplikácii Windows Media Center

Aplikácia Windows Media Center poskytuje v položke Médiá online lepšiu ponuku zábavy prostredníctvom množstva partnerských programov. Môžete napríklad hrať hry podľa vlastného výberu, zdieľať obrázky, vyhľadať digitálnu hudbu a rozhlasové programy, preberať filmy a pozerať videá na Internete. Niektoré z týchto programov sú v počítači s aplikáciou Windows Media Center vopred nainštalované, niektoré vyžadujú inštaláciu a ďalšie fungujú na Internete bez potreby inštalácie.

Ak počítač neobsahuje televízny prijímač, prehrávanie a nahrávanie televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center vyžaduje voliteľný analógový alebo digitálny televízny prijímač.

Zobraziť všetko

Prístup k novým programom

  • Na úvodnej obrazovke prejdite na položku Médiá online a potom kliknite na niektorú z ikon vedľa položky knižnica programov, ako je napríklad ikona Čo je nové.

Prístup k nainštalovaným programom

  • Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Médiá online a potom kliknite na položku knižnica programov.

Poznámky

  • Aplikácia Windows Media Center umožňuje jednoduché kopírovanie a konvertovanie, napaľovanie, ukladanie a usporiadanie osobných hudobných súborov, videosúborov, obrázkov a nahratých televíznych programov. Rešpektujte práva duševného vlastníctva iných osôb a nekopírujte ani inak nepoužívajte materiály chránené autorskými právami bez autorizácie. Medzi materiály chránené autorskými právami patrí dokumentácia, grafické prvky, texty piesní, fotografie, obrázky ClipArt, animácie, filmy a videoklipy, rovnako ako zvuk a hudba (vrátane hudby kódovanej vo formáte MP3).

    Neoprávnené použitie materiálov chránených autorskými právami môže predstavovať porušenie právnych predpisov USA alebo medzinárodných právnych predpisov vzťahujúcich sa na autorské práva a môže viesť k postihom v zmysle občianskeho alebo trestného práva. Kopírovanie alebo zdieľanie neopráveného materiálu takisto predstavuje porušenie Podmienok používania, čo je zmluva, s ktorou ste súhlasili pri inštalácii systému Windows Vista. Ďalšie informácie o podmienkach používania nájdete tu.

  • Ďalšie ikony zobrazené v časti Médiá online na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa líšia podľa krajiny alebo oblasti.