Napaľovanie disku CD alebo DVD v aplikácii Windows Media Center: najčastejšie otázky

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa napaľovania diskov CD a DVD v aplikácii Windows Media Center.

Zobraziť všetko

Ktoré typy diskov CD je možné napáliť v aplikácii Windows Media Center?

Ak chcete napáliť disk CD v aplikácii Windows Media Center, napaľovačka diskov CD musí byť pripojená k počítaču a nainštalovaná. Napaľovačku diskov CD je možné nainštalovať do počítača interne alebo externe, čo závisí od typu napaľovačky diskov CD. Interné napaľovačky diskov CD sa inštalujú do niektorej z pozícií pre jednotky v počítači. Externé napaľovačky diskov CD sú samostatné jednotky, ktoré sú pripojené k počítaču prostredníctvom pripojenia USB 2.0 alebo v niektorých prípadoch aj prostredníctvom pripojenia IEEE 1394.

Na napaľovanie diskov CD v aplikácii Windows Media Center môžete použiť prázdny disk CD-R alebo CD-RW. Používané typy zapisovateľných diskov CD závisia od typov zapisovateľných diskov CD podporovaných napaľovačkou diskov CD a preferencií používateľa. Pri napaľovaní diskov CD si treba uvedomiť, že nie všetky prehrávače diskov CD môžu prehrávať disky CD-RW. V aplikácii Windows Media Center môžete napaľovať nasledujúce typy diskov CD:

 • Zvukové disky CD. Pri napaľovaní zvukového disku CD v aplikácii Windows Media Center sa digitálne zvukové súbory konvertujú na zvukový formát, ktorý štandardné prehrávače diskov CD dokážu rozpoznať a prehrať. Zvukové disky CD je možné prehrávať vo väčšine počítačov a domácich a automobilových prehrávačov diskov CD, ktoré prehrávajú disky CD-R alebo CD-RW. Zvukový disk je možné napáliť zo zvukových súborov formátu Windows Media Audio (WMA), MP3 alebo WAV.

  Niektoré digitálne zvukové súbory sú chránené a nie je možné ich napáliť na disk CD. Závisí to od práv na používanie médií, ktoré jednotlivým digitálnym zvukovým súborom priradil poskytovateľ alebo vlastník obsahu.

 • Údajové disky CD. Na údajový disk CD je možné uložiť približne 700 megabajtov (MB) hudby, obrázkov a videosúborov. Údajové disky CD sa používajú aj na zálohovanie údajových súborov. Pri napaľovaní údajového disku CD v aplikácii Windows Media Center sa digitálne mediálne súbory nekonvertujú z jedného formátu na druhý, len sa skopírujú na disk CD. Nie všetky prehrávače diskov CD a počítače sú však schopné prehrávať údajové disky CD alebo niektoré typy súborov, ktoré sa dajú na tieto disky napáliť.

Ktoré typy diskov DVD je možné napáliť v aplikácii Windows Media Center?

Ak chcete napáliť disk DVD v aplikácii Windows Media Center, napaľovačka diskov DVD musí byť pripojená k počítaču a nainštalovaná. Napaľovačku diskov DVD je možné nainštalovať do počítača interne alebo externe, čo závisí od typu napaľovačky diskov DVD. Interné napaľovačky diskov DVD sa inštalujú do niektorej z pozícií pre jednotky v počítači. Externé napaľovačky diskov DVD sú samostatné jednotky, ktoré sú pripojené k počítaču prostredníctvom pripojenia USB 2.0 alebo v niektorých prípadoch aj prostredníctvom pripojenia IEEE 1394.

Použitý typ zapisovateľného disku DVD závisí od napaľovačky diskov DVD. Niektoré napaľovačky diskov DVD môžu napaľovať iba na určité typy zapisovateľných diskov DVD. Niektoré napaľovačky diskov DVD môžu napríklad zapisovať len na disky DVD+R alebo DVD+RW alebo na disky DVD-R alebo DVD-RW. Iné napaľovačky diskov DVD však dokážu napaľovať na všetky uvedené typy zapisovateľných diskov DVD. V príručke k napaľovačke diskov DVD nájdete informácie o tom, ktoré typy diskov DVD môže napaľovať.

V aplikácii Windows Media Center môžete napaľovať na nasledujúce typy zapisovateľných alebo prepisovateľných diskov DVD, ak sú podporované napaľovačkou diskov DVD: DVD+R, DVD+RW, DVD-R a DVD-RW.

V aplikácii Windows Media Center môžete napáliť nasledujúce typy diskov DVD:

 • Videodisky DVD. Pri napaľovaní videodisku DVD v aplikácii Windows Media Center sa vybraté videosúbory konvertujú na formát videa, ktorý štandardné prehrávače diskov DVD dokážu rozpoznať a prehrať. V mnohých prípadoch je tiež možné prehrať videodisk DVD v počítači pomocou aplikácie Windows Media Center.

 • Údajové disky DVD. Pri napaľovaní údajového disku DVD v aplikácii Windows Media Center sa digitálne mediálne súbory nekonvertujú z jedného formátu na druhý, len sa skopírujú na disk DVD. Údajové disky DVD sa používajú na zálohovanie digitálnych mediálnych súborov. Na jednostranný disk DVD je možné uložiť približne 4,7 gigabajtu (GB) hudby, obrázkov a videosúborov. Zálohovať môžete napríklad jednotlivé digitálne fotografie uložené v počítači, ako aj hudbu a videosúbory. Nie všetky prehrávače diskov DVD a počítače sú však schopné prehrávať údajové disky DVD a niektoré typy súborov, ktoré sa dajú na tieto disky napáliť.

  Neskorší prístup k údajovým diskom CD alebo DVD je možný len použitím počítača, nie pomocou zariadení spotrebnej elektroniky, ako sú samostatné prehrávače diskov CD a DVD.

  Niektoré digitálne mediálne súbory alebo obsah sú chránené a po archivácii na disk CD alebo DVD nie je možné prehrať ich v iných počítačoch. V právach na používanie médií môže byť určený povolený spôsob použitia súboru a exspirácia samotných práv. Práva na používanie médií môžu napríklad určovať, či je možné príslušný súbor skopírovať na prenosné zariadenie alebo prehrať v ďalšom počítači.

  Niektoré nahrávky televíznych relácií a videosúbory môžu byť chránené. Chránené videosúbory a disky DVD sa nemusia dať napáliť. Závisí to od práv, ktoré videosúborom priradil vlastník, pôvodca alebo vysielateľ obsahu.

 • Disky DVD s prezentáciou. Pri napaľovaní disku DVD s prezentáciou v aplikácii Windows Media Center sa vybraté obrázky kódujú do videosúboru MPEG-2 a po výbere príslušnej možnosti aj do zvukového formátu Dolby Digital. V prípade disku DVD s prezentáciou sa obrázky zobrazujú zároveň s prehrávaním hudby. Disk DVD s prezentáciou sa dá prehrať v štandardnom prehrávači diskov DVD, ako aj v aplikácii Windows Media Center v počítači.

Akú veľkosť videa je priemerne možné napáliť na zapisovateľný videodisk DVD?

Veľkosť videa, ktoré je možné napáliť na disk DVD, závisí od typu zapisovateľného disku DVD.

V nasledujúcom zozname nájdete odhadovanú veľkosť videa, ktoré je možné napáliť na videodisk DVD v aplikácii Windows Media Center. Použitý typ média DVD závisí od napaľovačky diskov DVD nainštalovanej v počítači.

 • Typ média DVD: Jednostranný jednovrstvový disk

  Priemerná veľkosť videa a zvuku: 120 minút

 • Typ média DVD: Jednostranný dvojvrstvový disk

  Priemerná veľkosť videa a zvuku: 220 minút

Od čoho závisí trvanie napaľovania disku DVD?

Trvanie napaľovania disku DVD závisí od nasledujúcich faktorov:

 • Dostupné systémové prostriedky v počítači. Trvanie kódovania videa a jeho napálenia na disk DVD závisí od rýchlosti počítačového procesora, veľkosti dostupného miesta na disku a veľkosti pamäte RAM.

 • Rýchlosť napaľovačky diskov DVD, ako aj použitý typ zapisovateľného média DVD. Pri použití rýchlejšej napaľovačky diskov DVD a rýchlejších zapisovateľných diskov DVD napaľovanie trvá kratšie než pri použití pomalšej napaľovačky diskov DVD a pomalších zapisovateľných diskov DVD.

 • Dĺžka videa na disku DVD. Pri vytváraní videodisku DVD v aplikácii Windows Media Center sa všetky videosúbory a zvukové súbory musia najprv konvertovať na formát, ktorý dokážu prehrávače diskov DVD dekódovať a prehrať. Napaľovanie dlhého videa trvá dlhšie.

  Pri vytváraní disku DVD s prezentáciou je možné uložiť na disk digitálne obrázky a hudbu. Obrázky a hudba sú kódované vo formáte videa MPEG-2 a zvukovom formáte Dolby Digital. Z tohto dôvodu vytvorenie a napálenie disku DVD s prezentáciou trvá dlhšie.

Prečo sa zobrazuje upozornenie, že po pridaní viacerých videosúborov na videodisk DVD sa zhorší kvalita?

Upozornenie sa zobrazí, keď na videodisk DVD pridáte viac rozličných videosúborov, napríklad nahrávky televíznych relácií. Dôvodom je, že v aplikácii Windows Media Center sú vybraté videosúbory prispôsobené disku. Kvalita jednotlivých videosúborov sa však môže znížiť z dôvodu dostupnej kapacity na disku. To má za následok zníženie kvality videosúborov na výslednom disku DVD v porovnaní s diskom DVD s menšou veľkosťou videa.

Prečo sa pri napaľovaní zvukového disku CD zobrazí otázka, či chce používateľ vynechať súbor?

Pred začatím napaľovania v aplikácii Windows Media Center prebehne úvodná kontrola súborov v zozname napaľovania. V niektorých prípadoch môže byť súbor v chybovom stave zabraňujúcom napáleniu alebo chránený právami na používanie médií, ktoré buď zakazujú jeho napálenie na zvukový disk CD, alebo obmedzujú počet takýchto napálení. Ak sú v aplikácii Windows Media Center počas úvodnej kontroly zistené problematické súbory, zobrazí sa upozornenie s možnosťou ich vynechania a pokračovania v napaľovaní ďalších súborov v zozname alebo zastavenia procesu napaľovania a vyriešenia problému. Ak sú v aplikácii Windows Media Center po úvodnej kontrole zistené ďalšie problematické súbory, je nevyhnutné vyriešiť problémy alebo odstrániť súbory zo zoznamu pre napaľovanie a až potom pokračovať v napaľovaní.

Poznámky

 • Na prehrávanie a zaznamenávanie živého televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center je potrebná analógová alebo digitálna televízna karta. Ak počítač neobsahuje televíznu kartu, môžete kartu vo väčšine prípadov pridať. Ďalšie informácie o získaní televíznej karty sa nachádzajú v časti Pomocné informácie ku karte televízneho prijímača alebo sa môžete obrátiť na výrobcu počítača.

  Neoprávnené používanie a/alebo kopírovanie materiálov chránených zákonmi o autorských právach sa môže v USA alebo v ďalších krajinách alebo na iných územiach považovať za porušenie ochrany autorských práv. Medzi produkty chránené zákonmi o ochrane autorských práv patrí okrem iného softvér, dokumentácia, obrázky, texty skladieb, fotografie, obrázky ClipArt, animácie, filmy a videoklipy, ako aj zvuky a hudba (vrátane formátu MP3). Porušovaním zákonov USA a medzinárodných zákonov týkajúcich sa ochrany autorských práv sa môžete vystaviť prísnym postihom podľa platného občianskeho a trestného práva.