Prehrávač Windows Media Media Player môžete použiť na kopírovanie hudby, obrázkov a videa z knižnice na prázdny disk CD alebo DVD. Tento proces je známy ako napaľovanie.

Obrázok prehrávača Windows Media Player
Napaľovanie disku CD v prehrávači Windows Media Media Player

Existuje veľa dôvodov, prečo na napaľovanie mediálnych súborov na disk použiť prehrávač. Ak napríklad plánujete dlhý výlet autom, môžete z knižnice vybrať zmes veselých skladieb, napáliť ich na zvukový disk CD a ten prehrávať počas cesty. Vybratými skladbami môžu byť obľúbené staršie skladby, ktoré ste pred časom skonvertovali a skopírovali zo svojej zbierky diskov CD, alebo nové skladby, ktoré ste zakúpili v internetovom obchode.

V nižšie uvedených častiach sú popísané typy diskov, ktoré je možné vytvoriť v prehrávači, ako aj potrebné zariadenia a materiál na ich vytvorenie a postupy, ktoré je nutné vykonať pri napaľovaní rôznych typov diskov.

Zobraziť všetko

Typy diskov, ktoré je možné napáliť

Prehrávač Windows Media Player vám ponúka možnosť napaľovania troch typov diskov: zvukový disk CD, údajový disk CD a údajový disk DVD. Typ disku, ktorý sa má použiť, závisí od typu kopírovaného obsahu (napríklad, či budete kopírovať len hudbu alebo kombináciu hudby, videa a obrázkov), od jeho veľkosti (napríklad, či chcete kopírovať jeden alebo viacero albumov) a od typu zariadenia, v ktorom chcete disk prehrať (napríklad v počítači alebo v prehrávači diskov CD v aute).

Typ disku Popis
Typ disku

Zvukový disk CD

Popis

Vhodný na vytváranie vlastných hudobných diskov CD na prehrávanie v ľubovoľnom domácom stereoprehrávači alebo autorádiu.

 • Obsah: Iba hudba

 • Kapacita: Až 80 minút

 • Prehrávacie zariadenie: Takmer každý prehrávač diskov CD vrátane prehrávačov v domácich stereozostavách, autorádiách a počítačoch

Typ disku

Údajový disk CD

Popis

Vhodná možnosť, ak máte veľa hudby a autorádio s prehrávačom diskov CD, ktorý dokáže prehrávať súbory WMA (typ hudobných súborov, ktorý má väčšina ľudí vo svojich knižniciach). Užitočná možnosť aj na zálohovanie mediálnych súborov.

 • Obsah: Hudba, obrázky a videá

 • Maximálna kapacita: Približne 700 MB (asi 8 hodín hudby)

 • Prehrávacie zariadenie: Počítače a niektoré prehrávače diskov CD a DVD Zariadenie musí podporovať typy súborov, ktoré pridáte na disk, napr. súbory WMA, MP3, JPEG alebo Windows Media Video (WMV).

Typ disku

Údajový disk DVD

Popis

Tento disk má väčšiu kapacitu, použite ho preto v rovnakých prípadoch ako údajový disk CD, čiže keď sa chystáte kopírovať viac súborov, ako sa zmestí na jeden údajový disk CD.

 • Obsah: Hudba, obrázky a videá

 • Kapacita: Približne 4,7 GB (asi 54 hodín hudby)

 • Prehrávacie zariadenie: Počítače a niektoré prehrávače diskov DVD Zariadenie musí podporovať typy súborov, ktoré pridáte na disk, napr. súbory WMA, MP3, JPEG alebo WMV.

Čo budete potrebovať

Na to, aby ste mohli začať, budete potrebovať nasledovné:

 • Jednotku na nahrávanie diskov CD alebo DVD (známa tiež ako napaľovačka diskov CD alebo DVD).

  Takmer všetky novšie počítače sú vybavené napaľovačkou diskov CD, ktorá slúži na napaľovanie zvukových a údajových diskov CD. Niektoré počítače sa dodávajú s napaľovačkou diskov CD/DVD, v ktorej môžete napaľovať zvukové disky CD, údajové disky CD a údajové disky DVD.

  Ak neviete, akú napaľovačku máte, prečítajte si tému Napaľovanie disku CD alebo DVD: najčastejšie otázky alebo si preštudujte dokumentáciu dodanú s počítačom.

 • Prázdny disk CD alebo DVD.

  Typ potrebného prázdneho disku závisí od typu napaľovačky, ktorú máte k dispozícii, a typu disku, ktorý chcete vytvoriť.

  Ak chcete vytvoriť zvukový disk CD, najlepšie je použiť disk CD-R, pretože je pomerne lacný a je kompatibilný s prevažnou väčšinou zariadení na prehrávanie diskov.

  V prípade údajových diskov CD je disk CD-R dostatočný pre väčšinu ľudí. Ak však chcete neskôr disk vymazať a pridať naň nové súbory, zvoľte disk CD-RW. Len nezabúdajte, že prázdne disky CD-RW bývajú drahšie ako prázdne disky CD-R a že nie všetky CD prehrávače dokážu prehrať disky CD-RW.

  Ak chcete vytvoriť údajový disk DVD a chcete súbory pridať na disk len raz, použite disk DVD-R alebo DVD+R. Ak však chcete neskôr disk vymazať a pridať naň nové súbory, použite disk DVD-RW alebo DVD+RW. Všimnite si, že niektoré napaľovačky diskov DVD podporujú všetky tieto typy diskov, zatiaľ čo iné podporujú len niektoré z uvedených typov diskov. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s počítačom.

Napálenie zvukového disku CD

Ak chcete vytvoriť štandardný hudobný disk CD, ktorý sa bude dať prehrať vo väčšine prehrávačov diskov CD, vyberte možnosť Zvukový disk CD.

Pri napaľovaní zvukového disku CD vytvorí prehrávač Windows Media Media Player dočasné kópie súborov WMA a MP3 v zozname súborov na napálenie, skonvertuje tieto kópie do iného formátu (známeho ako PCM) a potom skonvertované kópie uloží na disk.

 1. Kliknite na kartu Napáliť, kliknite na šípku pod kartou Napáliť a potom kliknite na položku Zvukový disk CD (toto je predvolená možnosť).

  Obrázok prehrávača Windows Media Player
  Výber možnosti Zvukový disk CD
 2. Vložte prázdny disk CD-R do napaľovačky diskov CD.

  Ak sa zobrazí okno Automatické prehrávanie, zatvorte ho.

  Ak sú v počítači dve napaľovačky diskov CD, kliknutím na prepojenie Ďalšia jednotka prepnite na napaľovačku, ktorú chcete použiť.

  Ak prehrávač nerozpozná, že ste vložili disk alebo že máte napaľovačku, prečítajte si tému Napálenie disku CD alebo DVD: najčastejšie otázky.

 3. Ak je to potrebné, kliknite na tlačidlo Vymazať zoznam na table Obrázok tlačidla Vymazať zoznam na table a odstráňte všetky položky z predchádzajúceho zoznamu súborov na napálenie.
 4. Vyhľadajte v knižnici položky, ktoré chcete skopírovať na zvukový disk CD.

  Môžete vyhľadať konkrétny album, jednotlivé skladby z rôznych albumov alebo zoznam skladieb, ktorý ste už vytvorili.

 5. Ak chcete vytvoriť zoznam súborov na napálenie, presuňte položky myšou z tably podrobností (tabla v strede knižnice) na tablu so zoznamom (tabla na pravej strane knižnice).

  Obrázok prehrávača Windows Media Player
  Presunutie položiek z knižnice do zoznamu súborov na napálenie
 6. Ak chcete zmeniť poradie skladieb v zozname súborov na napálenie, pomocou myši presuňte skladbu v zozname nahor alebo nadol.

  Obrázok prehrávača Windows Media Player
  Presunutie položky na nižšiu pozíciu v zozname súborov na napálenie
 7. Ak chcete odstrániť skladbu zo zoznamu súborov na napálenie, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Odstrániť zo zoznamu.

  Žiadny strach: Odstránením skladby zo zoznamu súborov na napálenie sa skladba neodstráni z knižnice ani z počítača.

  Obrázok prehrávača Windows Media Player
  Odstránenie položky zo zoznamu súborov na napálenie
 8. Ak zoznam zodpovedá vašim predstavám, kliknite na položku Spustiť napaľovanie.

  Napaľovanie disku môže trvať niekoľko minút.

  Ak zoznam na napálenie obsahuje viac skladieb ako sa zmestí na jeden zvukový disk CD, zobrazí sa možnosť napáliť zostávajúce položky na ďalší prázdny disk CD.

Napálenie údajového disku CD alebo údajového disku DVD

Ak chcete vytvoriť disk, na ktorý sa zmestí niekoľko hodín hudby (teda nie zvukový disk CD, na ktorý sa zmestí približne 80 minút hudby), vyberte možnosť Údajový disk CD alebo disk DVD. Väčšina ľudí kopíruje na údajové disky CD a DVD len hudobné súbory, na údajové disky však môžete pridať aj súbory s obrázkami a videom z knižnice.

Na rozdiel od napaľovania zvukového disku CD však v tomto prípade prehrávač Windows Media Player neskonvertuje súbory pred uložením na údajový disk do iného formátu. Súbory jednoducho skopíruje tak, ako sú. Súbory zostávajú v pôvodnom skomprimovanom stave, preto sa ich zmestí na jeden disk viac, taktiež nedochádza k strate kvality z dôvodu konverzie na iný formát a v súboroch sa zachovajú všetky mediálne informácie.

Existuje však jedna veľká nevýhoda napaľovania na údajový disk CD alebo DVD, a nie na zvukový disk CD: prehrávač diskov CD a DVD, ktorý používate na prehrávanie údajového disku CD alebo DVD, musí byť schopný prehrávať typy súborov na disku. Ak sú napríklad všetky vaše skladby vo formáte WMA a vaše autorádio podporuje iba súbory MP3, budete musieť použiť program na ich skonvertovanie na formát MP3, pridať súbory MP3 do knižnice a potom použiť prehrávač na ich napálenie na údajový disk CD. Ak chcete vyhľadať program na konverziu zvukových formátov, skúste na webe vyhľadať slovné spojenie „konvertor súborov wma mp3“.

 1. Kliknite na kartu Napáliť, kliknite na šípku pod kartou Napáliť a potom kliknite na položku Údajový disk CD alebo disk DVD.

  Obrázok prehrávača Windows Media Player
  Výber možnosti Údajový disk CD alebo disk DVD
 2. Vložte prázdny disk do napaľovačky diskov CD alebo DVD.

  Ak sa zobrazí okno Automatické prehrávanie, zatvorte ho.

  Ak sú v počítači dve napaľovačky diskov CD alebo DVD, kliknutím na prepojenie Ďalšia jednotka prepnite na napaľovačku, ktorú chcete použiť.

  Ak prehrávač nerozpozná, že ste vložili disk alebo že máte napaľovačku, prečítajte si tému Napálenie disku CD alebo DVD: najčastejšie otázky.

 3. Ak je to potrebné, kliknite na tlačidlo Vymazať zoznam na table Obrázok tlačidla Vymazať zoznam na table a odstráňte všetky položky z predchádzajúceho zoznamu súborov na napálenie.
 4. Vyhľadajte v knižnici položky, ktoré chcete skopírovať na disk.

  Môžete vyhľadať konkrétny album, jednotlivé skladby z rôznych albumov alebo zoznam skladieb, ktorý ste už vytvorili.

 5. Ak chcete vytvoriť zoznam súborov na napálenie, presuňte položky myšou z tably podrobností (tabla v strede knižnice) na tablu so zoznamom (tabla na pravej strane knižnice).

  Obrázok prehrávača Windows Media Player
  Presunutie položiek z knižnice do zoznamu súborov na napálenie
 6. Ak chcete zmeniť poradie položiek v zozname súborov na napálenie, presuňte položku v zozname pomocou myši nahor alebo nadol.

  Obrázok prehrávača Windows Media Player
  Presunutie položky na nižšiu pozíciu v zozname súborov na napálenie
 7. Ak chcete odstrániť položku zo zoznamu súborov na napálenie, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Odstrániť zo zoznamu.

  Žiadny strach: Odstránením položky zo zoznamu súborov na napálenie sa položka neodstráni z knižnice ani z počítača.

  Obrázok prehrávača Windows Media Player
  Odstránenie položky zo zoznamu súborov na napálenie
 8. Ak zoznam zodpovedá vašim predstavám, kliknite na položku Spustiť napaľovanie.

  Počas napaľovania disku sa zobrazuje jeho priebeh pri každej jednotlivej položke. Napaľovanie disku môže trvať niekoľko minút.

  Ak zoznam na napálenie obsahuje viac položiek ako sa zmestí na jeden disk, zobrazí sa možnosť napáliť zostávajúce položky na ďalší disk.

Poznámka

 • Údajový disk DVD sa líši od disku DVD-Video (typ disku DVD, ktorý vám napríklad požičajú v požičovni). Prehrávač Windows Media Player nedokáže napaľovať disky DVD-Video. Ak je však v počítači nainštalovaný systém Windows Vista Home Premium alebo Windows Vista Ultimate, môžete na napálenie tohto typu disku použiť program Windows DVD Maker.

Poznámka

 • Neoprávnené používanie a/alebo kopírovanie materiálov chránených zákonmi o ochrane autorských práv sa môže v USA alebo v ďalších krajinách alebo v iných oblastiach považovať za porušenie ochrany autorských práv. Medzi produkty chránené zákonmi o ochrane autorských práv patrí okrem iného softvér, dokumentácia, obrázky, texty skladieb, fotografie, obrázky ClipArt, animácie, filmy a videoklipy, ako aj zvuky a hudba (vrátane formátu MP3). Porušovaním zákonov USA a medzinárodných zákonov týkajúcich sa ochrany autorských práv sa môžete vystaviť prísnym postihom podľa platného občianskeho a/alebo trestného práva.