Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa certifikátov.

Zobraziť všetko

Na čo sa používajú certifikáty?

Certifikáty sa používajú hlavne na overenie identity osoby alebo zariadenia, overenie služby alebo šifrovanie súborov. Bežne vôbec nemusíte myslieť na certifikáty. Môžete však vidieť správu, ktorá vám oznámi, že certifikát má skončenú platnosť alebo je neplatný. V takom prípade musíte postupovať podľa pokynov v správe. Viac informácií nájdete v téme Žiadosť alebo obnova certifikátu.

Kedy potrebujem certifikát?

Certifikáty zvyčajne dostanete automaticky. Certifikát napríklad potrebujete, ak chcete použiť zabezpečenú webovú lokalitu na transakcie, ako sú napríklad nákupy alebo bankové transakcie online. Potrebuje tiež certifikát, ak chcete šifrovať súbor pomocou systému šifrovacích súborov. V obidvoch prípadoch dostanete certifikát automaticky.

Kedy by som potreboval certifikát, ktorý nedostanem automaticky?

Ak chcete certifikát na osobné použitie, nemusíte ho dostať automaticky. Ak napríklad chcete chrániť e‑mail pomocou digitálneho podpisu, musíte si certifikát zabezpečiť sám.

Ako získam certifikát, ktorý nedostanem automaticky?

Obráťte sa na Certifikačný úrad a požiadajte o certifikát. Ak napríklad chcete chrániť e‑mail pomocou digitálneho podpisu, musíte si zohnať osobný certifikát. Certifikačné úrady, napríklad VeriSign alebo Thawte, poskytujú osobné certifikáty. Viac informácií nájdete v téme Žiadosť alebo obnova certifikátu.

Čo je Certifikačný úrad?

Certifikačné úrady sú organizácie, ktoré vydávajú certifikáty. Vytvárajú a overujú pravosť verejných kľúčov, ktoré patria ľuďom alebo iným certifikačným úradom, a overujú identitu osoby alebo organizácie, ktorá žiada o certifikát.

Čo sú nedôveryhodné certifikáty?

Nedôveryhodný certifikát je taký certifikát, ktorý certifikačný úrad zrušil alebo certifikát, ktorý bol z iných dôvodov umiestnený do priečinku Nedôveryhodných certifikátov v počítači. Ak certifikačný úrad zistí, že identifikačné údaje, ktoré niekto poskytol na získanie certifikátu sú nepravé, bude certifikát zrušený. Keď je certifikát zrušený, je presunutý do priečinku nedôveryhodných certifikátov a nie je ho už možné použiť.

Je potrebné, aby som si zálohoval certifikáty?

Väčšinu certifikátov nie je potrebné zálohovať. Ak však šifrujete súbory pomocou systému šifrovacích súborov (EFS), mali by ste si zálohovať certifikáty EFS, aby ste nestratili údaje. Ďalšie informácie o zálohovaní certifikátov EFS nájdete v téme Zálohovanie certifikátu systému šifrovania súborov (EFC).

Ako sa dajú použiť moje certifikáty?

Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

Certifikáty môžete vidieť na svojom počítači tak, že otvoríte Správcu certifikátov.

Spustite Správcu certifikátov kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, zadaním príkazu certmgr.msc do poľa Hľadať a potom stlačením klávesu ENTER. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Aké rôzne druhy certifikátov existujú?

Toto sú niektoré najčastejšie typy certifikátov a na čo sa používajú:

Typ certifikátu Na čo sa používa
Typ certifikátu

Systém šifrovania súborov

Na čo sa používa

Šifrovanie a dešifrovanie dokumentov.

Typ certifikátu

Overenie servera

Na čo sa používa

Overenie identity servera na počítače, ktoré sú naň napojené.

Typ certifikátu

Overenie klienta

Na čo sa používa

Overenie identity počítača na server, na ktorý je napojený.

Typ certifikátu

Zabezpečenie e‑mailu

Na čo sa používa

Šifrovanie a digitálne podpisy e‑mailu.

Typ certifikátu

Podpisovanie kódu

Na čo sa používa

Overenie vydavateľa programu. Ak napríklad sťahujete program ActiveX, jeho digitálny podpis overí, že je vydaný organizáciou, ktorá je v zozname vydavateľov.

Typ certifikátu

Obnovenie súborov

Na čo sa používa

Obnova šifrovaných súborov, ak je certifikát EFS náhodne zmazaný alebo poškodený.

Prečo potrebujem certifikát na to, aby som mohol použiť Systém šifrovania súborov (EFS)?

EFS používa šifrovací kľúč na šifrovanie údajov. Šifrovací kľúč sa viaže na certifikát. Keď prvý krát zašifrujete súbor alebo priečinok, vytvorí sa pre vás šifrovací certifikát a kľúč.