Zmena motívov pracovnej plochy

Systém Windows Vista obsahuje dva motívy:‍ Windows Vista a Windows - klasické nastavenie, ktorý pripomína predchádzajúce verzie systému Windows. Každý, kto má v počítači vytvorené konto, si môže vybrať vlastný motív.

Obrázok pracovnej plochy s motívom systému Windows Vista
Motív Windows Vista dáva pracovnej ploche nový vzhľad
Obrázok pracovnej plochy s motívom systému Windows -klasické nastavenie
Motív Windows- klasické nastavenie pripomína predchádzajúce verzie systému Windows
  1. Otvorte okno Motív – nastavenie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Vzhľad a personalizácia, na položku Prispôsobenie a na položku Motív.

  2. V položke Motív vyberte požadovaný motív a kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

  • Softvérové spoločnosti mohli vyvinúť ďalšie motívy, ktoré sa dajú prevziať alebo kúpiť. Súbory preberajte výlučne z dôveryhodných webových lokalít. Ďalšie informácie nájdete v téme Kedy dôverovať webovej lokalite.

  • Pozadie pracovnej plochy, systémové zvuky, ikony a iné prvky si môžete uložiť ako vlastný motív. Ak si chcete uložiť aktuálne nastavenia ako motív, kliknite na príkaz Uložiť ako, zadajte názov pre motív a následne kliknite na príkaz Uložiť.