Zmena spôsobu vkladania informácií do programu Klávesnica na obrazovke

Pri zadávaní údajov do programu Klávesnica na obrazovke máte tri možnosti:

 • Režim klikania. V režime klikania sa text píše klikaním na klávesy na obrazovke.

 • Režim ukazovania. V režime ukazovania sa pomocou myši alebo pákového ovládača ukazuje na kláves počas vopred určeného časového intervalu a vybratý znak sa napíše automaticky.

 • Režim vyhľadávania. V režime vyhľadávania program neustále prehľadáva klávesnicu a zvýrazňuje oblasti klávesov, ktorých znaky možno napísať stlačením klávesovej skratky alebo pomocou prepínacieho vstupného zariadenia. Režim vyhľadávania využívajte na výber klávesov jedným tlačidlom alebo klávesom.

Zmena režimu vkladania informácií do programu Klávesnica na obrazovke

 1. Spustite program Klávesnica na obrazovke kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, ďalej na položku Príslušenstvo, na položku Zjednodušený prístup a potom na položku Klávesnica na obrazovke.

 2. Kliknite na položku Nastavenia, potom na položku Režim písania a vyberte požadovaný režim.

  • Ak chcete využívať režim klikania, kliknite na položku Vybrať kliknutím.

  • Ak chcete využívať režim ukazovania, kliknite na položku Vybrať ukázaním.

   Interval, počas ktorého program Klávesnica na obrazovke čaká na výber klávesu, môžete zmeniť v ponuke Minimálny čas pri ukázaní.

  • Ak chcete využívať režim vyhľadávania, kliknite na položku Vybrať pákovým ovládačom alebo stlačením klávesu.

   V ponuke Interval vyhľadávania môžete nastaviť rýchlosť vyhľadávania klávesov.

Tipy

 • Ak chcete namiesto klávesu používať myš, pákový ovládač alebo iné ukazovacie zariadenie, kliknite na položku Rozšírené. V dialógovom okne Voľby pre vyhľadávanie začiarknite políčko Sériový port, paralelný port alebo port pre hry. Pripojte pákový ovládač, gamepad alebo iné ukazovacie zariadenie a program Klávesnica na obrazovke s nimi bude pracovať.

 • Ak chcete zmeniť kláves používaný na výber klávesov na klávesnici na obrazovke, kliknite na položku Rozšírené. V dialógovom okne Voľby pre vyhľadávanie začiarknite políčko Kláves klávesnice a potom kliknite na kláves, ktorý chcete používať v rozbaľovacej ponuke.