Zmena vzhľadu Koša

Kôš môže byť zobrazený v dvoch rôznych podobách: jedna možnosť je vzhľad prázdneho Koša a druhá možnosť je Kôš, v ktorom sa nachádzajú súbory alebo priečinky. Tieto ikony predstavujú Kôš v dvoch rozdielnych stavoch:

Obrázok porovnávajúci prázdny a plný priečinok Kôš
Porovnanie Koša, keď je prázdny (vľavo) a plný (vpravo)

Vzhľad ikon Koša môžete prispôsobiť zmenou jednej alebo oboch ikon.

Zmena vzhľadu Koša

  1. Otvorte dialógové okno Prispôsobenie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Vzhľad a personalizácia a potom na položku Prispôsobenie.

  2. Kliknite na možnosť Zmeniť ikony pracovnej plochy.

  3. V zozname ikon pre pracovnú plochu kliknite na ikonu Kôš (plný) alebo Kôš (prázdny) a potom vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

    • Ak chcete zmeniť ikonu Koša na novú ikonu, kliknite na tlačidlo Zmeniť ikonu. Vyberte ikonu v zozname a kliknite na tlačidlo OK.

    • Ak chcete zmeniť ikonu Koša na pôvodnú ikonu, kliknite na tlačidlo Obnoviť predvolené.

Poznámka

  • Ak zmeníte motív pracovnej plochy, vzhľad Koša sa môže primerane zmeniť.