Prehrávač Windows Media Player automaticky organizuje súbory v knižnici podľa informácií o médiách, ktoré sú k dispozícii pre súbory. Dobrá organizácia a jednoduché vyhľadávanie položiek knižnice sa zabezpečí kompletnými a presnými informáciami o médiách v rámci súborov. Ak súbory požadované informácie neobsahujú, môžete pridať alebo upraviť informácie o médiách.

Ak súbory obsahujú presné informácie o médiách, súbory v knižnici možno usporiadať rôznymi spôsobmi, čím sa zjednoduší ich vyhľadávanie. Môžete sa rozhodnúť medzi niekoľkými zobrazeniami knižnice a vyberať tably a stĺpce, ktoré sa majú zobraziť.

Zobraziť všetko

Zmena zobrazenia položiek v knižnici

 • Kliknite na kartu Knižnica a potom na tlačidlo Zobraziť možnostiObrázok tlačidla Zobraziť možnostia vyberte požadovanú možnosť zobrazenia.

Zobrazenie viacerých dostupných zobrazení knižnice

Knižnica má päť kategórií: Hudba, Obrázky, Video, Zaznamenané TV vysielanie a Iné. Každá kategória obsahuje niekoľko zobrazení. Môžete napríklad zobraziť hudbu podľa žánru alebo obrázky podľa dátumu nasnímania. Niektoré zobrazenia sa zobrazia na navigačnej table ako predvolené a k dispozícii sú aj ďalšie zobrazenia, z ktorých môžete vyberať.

 1. Kliknite na kartu Knižnica.

 2. Na paneli s adresou kliknite na tlačidlo Vybrať kategóriuObrázok tlačidla Vybrať kategóriu a potom na požadovanú kategóriu, ako napríklad Hudba.
 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku Knižnica a potom na možnosť Zobraziť ďalšie dostupné zobrazenia.

 4. Na navigačnej table kliknite na požadované zobrazenie. Napríklad, ak chcete zobraziť uloženie položiek v počítači, kliknite na položku Priečinok.

Výber tabiel, ktoré chcete zobraziť

 1. Kliknite na kartu Knižnica, potom na tlačidlo Možnosti rozloženiaObrázok tlačidla Možnosti rozloženia a vyberte tably, ktoré chcete zobraziť alebo skryť.
 2. Ak chcete zobraziť tablu so zoznamom, kliknite na tlačidlo Zobraziť tablu so zoznamomObrázok tlačidla Zobraziť tablu so zoznamom.

Zmena stĺpcov zobrazených v knižnici

 1. Kliknite na kartu Knižnica, potom na tlačidlo Možnosti rozloženiaObrázok tlačidla Možnosti rozloženia a na položku Vybrať stĺpce....
 2. Pre stĺpce, ktoré nechcete zobraziť, zrušte začiarknutie políčok.

 3. Ak chcete zmeniť poradie zobrazovania stĺpcov, vyberte názov stĺpca a potom kliknite na tlačidlo Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

 4. Ak chcete zmeniť veľkosť stĺpca, kliknite na stĺpec a potom zadajte šírku v poli Šírka vybratého stĺpca (v pixeloch).

  Zmeniť veľkosť stĺpcov môžete aj na table s podrobnosťami na karte Knižnica kliknutím vedľa hlavičky stĺpca a posunutím okraja stĺpca doprava alebo doľava.

 5. Podľa predvoleného nastavenia sú pri zmene veľkosti prehrávača niektoré stĺpce automaticky skryté, a viditeľné zostávajú len najdôležitejšie stĺpce. Ak chcete, aby pri zmene veľkosti prehrávača zostali viditeľné všetky stĺpce, zrušte začiarknutie políčka Skrývať stĺpce automaticky.

  Ak chcete obnoviť predvolené zobrazenie prispôsobených stĺpcov, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú hlavičku stĺpca v knižnici a potom na položku Obnoviť stĺpce.