Zmena nastavenia programu Internet Explorer na karte Všeobecné

Tieto informácie sa týkajú programov Windows Internet Explorer 7 a Windows Internet Explorer 8.

Zobraziť všetko

Ako sa nastavuje domovská stránka?

Domovská stránka sa zobrazí pri prvom spustení programu Internet Explorer. Môžete vytvoriť jednu domovskú stránku alebo kartu domovských stránok pridaním viacerých webových adries. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena domovskej stránky v programe Internet Explorer.

Ako sa odstraňuje história surfovania a dočasné internetové súbory?

Odstrániť môžete dočasné internetové súbory, súbory „cookie“, históriu prehľadávania, uložené položky formulárov a uložené heslá. V položke História prehľadávania kliknite na možnosť Odstrániť a vyberte, ktorú položku chcete odstrániť. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich témach Pomocníka:

Ak používate program Internet Explorer 8, môžete programu Internet Explorer zabrániť nahrávať históriu prehľadávania, a to pomocou funkcie Prehľadávanie v režime InPrivate. Ďalšie informácie o prehľadávaní v režime InPrivate nájdete v časti Čo je funkcia Prehľadávanie v režime InPrivate?

Čo je nastavenie vyhľadávania a ako sa dá zmeniť?

Nastavenie vyhľadávania umožňuje pridať a odstrániť poskytovateľov vyhľadávania využívaných v poli vyhľadávania. Môžete tiež vybrať predvoleného poskytovateľa vyhľadávania.

Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich témach Pomocníka:

Na čo slúži nastavenie kariet?

Nastavenie prehľadávania použitím kariet umožňuje zmeniť prácu programu Internet Explorer s kartami. Ďalšie informácie nájdete v časti Prehľadávanie pomocou kariet v programe Internet Explorer 8: najčastejšie otázky. Ak používate program Internet Explorer 7, informácie nájdete v téme Prehľadávanie pomocou kariet v programe Internet Explorer: najčastejšie otázky.

Čo je nastavenie na karte Vzhľad?

Nasledujúca tabuľka popisuje nastavenie programu Internet Explorer na karte Vzhľad.

Nastavenie
Funkcia

Farby

Umožňuje nastaviť predvolené farby textu a pozadia. Informácie o zmene farieb nájdete v téme Zmena farieb a písma použitých pre webové stránky.

Písmo

Umožňuje zmeniť písmo používané na zobrazenie webových stránok. Informácie o zmene písma nájdete v téme Zmena veľkosti textu webovej stránky v programe Internet Explorer.

Jazyky

Umožňuje vybrať jazyk používaný na zobrazenie webových stránok a na paneli s adresou. Ďalšie informácie o zmene jazykov nájdete v téme Zmena nastavení jazyka programu Internet Explorer.

Zjednodušenie ovládania

Umožňuje informovať program Internet Explorer, aby ignoroval farby, štýly písma a veľkosti písma nastavené na webových stránkach a používal určené farby. Môžete tiež určiť šablónu so štýlmi, ktorá sa použije na formátovanie webových stránok. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena farieb a písma použitých pre webové stránky a Použitie vlastnej šablóny so štýlmi na formátovanie webových stránok.