Myš môžete prispôsobiť mnohými spôsobmi, napríklad zámenou funkcií tlačidiel myši, zlepšením viditeľnosti ukazovateľa myši alebo zmenou rýchlosti otočného kolieska.

Zobraziť všetko

Zmena funkcií tlačidiel myši

 1. Otvorte dialógové okno Myš kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Hardvér a potom na položku Myš.

 2. Kliknite na kartu Tlačidlá a potom vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete zameniť funkcie pravého a ľavého tlačidla myši, začiarknite políčko Zmeniť hlavné a vedľajšie tlačidlo.

  • Ak chcete zmeniť rýchlosť klikania na uskutočnenie dvojitého kliknutia, presuňte jazdca Rýchlosť dvojitého kliknutia smerom k polohe Pomaly alebo Rýchlo.

  • Ak chcete zapnúť funkciu ClickLock, ktorá umožňuje zvýraznenie alebo presúvanie objektov bez držania tlačidla myši, začiarknite políčko Zapnúť funkciu ClickLock.

Zmena vzhľadu ukazovateľa myši

 1. Otvorte dialógové okno Myš kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Hardvér a potom na položku Myš.

 2. Kliknite na kartu Ukazovatele a potom vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete zmeniť vzhľad všetkých ukazovateľov, kliknite na zoznam Schéma a kliknite na novú schému ukazovateľov myši.

  • Ak chcete zmeniť samostatný ukazovateľ, kliknite v zozname Prispôsobiť na ukazovateľ, ktorý chcete zmeniť, kliknite na tlačidlo Prehľadávať, potom na požadovaný ukazovateľ a na tlačidlo Otvoriť.

Zmena funkcií ukazovateľa myši

 1. Otvorte dialógové okno Myš kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Hardvér a potom na položku Myš.

 2. Kliknite na kartu Ukazovateľ – možnosti a potom vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete zmeniť rýchlosť pohybu ukazovateľa myši, presuňte jazdca Nastavenie rýchlosti pohybu ukazovateľa smerom k polohe Pomaly alebo Rýchlo.

  • Ak chcete spresniť ovládanie ukazovateľa počas pomalého pohybu myši, začiarknite políčko Zvýšiť presnosť ukazovateľa.

  • Ak chcete zrýchliť postup výberu v zobrazenom dialógovom okne, začiarknite políčko Automaticky presúvať ukazovateľ na predvolené tlačidlo dialógových okien.

   Poznámka

   • Niektoré programy toto nastavenie nepodporujú. V niektorých programoch treba ukazovateľ myši presunúť nad tlačidlo, na ktoré chcete kliknúť.

  • Ak chcete zlepšiť viditeľnosť ukazovateľa počas pohybu, začiarknite políčko Zobrazovať stopu ukazovateľa myši a presunutím jazdca smerom k polohe krátka alebo dlhá skráťte alebo predĺžte dĺžku stopy ukazovateľa.

  • Ak chcete zaistiť, aby ukazovateľ počas zadávania textu nezakrýval výhľad, začiarknite políčko Skrývať ukazovateľ pri zadávaní textu.

  • Ak chcete skrytý ukazovateľ zobraziť stlačením klávesu CTRL, začiarknite políčko Po stlačení klávesu CTRL zobraziť umiestnenie ukazovateľa.

Zmena funkcií kolieska myši

 1. Otvorte dialógové okno Myš kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Hardvér a potom na položku Myš.

 2. Kliknite na kartu Koliesko myši a potom vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete nastaviť počet riadkov, o ktorý sa obrazovka posunie pri každom pohybe kolieska o jeden zárez, kliknite na políčko Posunúť o nasledujúci počet riadkov naraz a potom do poľa zadajte počet riadkov posunutia.

  • Ak chcete posunúť celú obrazovku s textom pri každom kliknutí kolieska myši, kliknite na políčko Posunúť o jednu obrazovku.

  • Ak má myš koliesko podporujúce horizontálne posúvanie, do poľa Nakloniť koliesko na posun o nasledujúci počet znakov zadajte počet znakov, o ktoré chcete posunúť text v horizontálnom smere pri naklonení kolieska vľavo alebo vpravo.